Een e-sigaret is volgens de Nederlandse wet geen tabaksproduct, maar de elektronische sigaret is wél opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet die in 2016 is vernieuwd. In de wetgeving voor de e-sigaret is vastgelegd dat de vapers en aanverwante producten als navulverpakkingen met of zonder nicotine aan verschillende eisen moeten voldoen. Er zijn in de wet een uitzondering voor e-sigaretten en navulverpakkingen die als geneesmiddel zijn geregistreerd. Sinds 1 juli 2017 zijn er ook wettelijke eisen voor e-smokers en navulverpakkingen of patronen zonder nicotine, zoals een reclameverbod en leeftijdseisen (18 jaar) bij verkoop. Volgens de wetgeving e-sigaret mag je de vaper in principe overal dampen, tenzij bedrijven of organisaties in de huisregels vastleggen dat dit niet is toegestaan.

Wettelijke eisen voor e-sigaretten en navulverpakkingen

De wetgeving e-sigaret stelt eisen aan de veiligheid van elektrische dampwaar, aan de vorm, de afgifte van de nicotinedosis, het maximumvolume van het navulreservoir (2 ml) en kinderveilige sluitingen. Er geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de e-smoker. De hoeveelheid vloeistof van een navulverpakking mag maximaal 10 ml bedragen. Het maximumgehalte nicotine in de e-liquid is wettelijk bepaald op 20 mg/ml. Er mogen geen andere ingrediënten dan nicotine in de vloeistof zitten die de gezondheid kunnen schaden. Additieven in de e-liquid als dampkleurstoffen zijn beperkt.

De e-sigaret moet een verplichte bijsluiter bevatten met informatie over mogelijk schadelijke effecten en een aantal waarschuwingen, zoals dat het product afgeraden is voor jongeren en niet-rokers. Op de verpakking moet een ingrediëntenlijst en het nicotinegehalte vermeld staan, evenals de nicotineafgifte per dosis. Op alle verpakkingen van e-sigaretten en e-liquids met nicotine moet de volgende waarschuwingstekst staan: Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. Bij verpakkingen zonder nicotine luidt de tekst: Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. De wetgeving e-sigaret schrijft ook voor dat moet worden aanbevolen om het product buiten bereik van kinderen te houden.

Wetgeving e-sigaret stelt ook eisen op het gebied van reclame

De wetgeving e-sigaret stelt ook eisen op het gebied van reclame. Het maken van reclame voor e-smokers is alleen nog toegestaan bij fysieke sigarettenspeciaalzaken. Het is bij de reclame-uitingen verplicht om de waarschuwingen op de verpakkingen te zetten. De adverteerder mag niet de indruk wekken dat de gebruiker het product zonder schadelijke gevolgen kan gebruiken. Er mag ook niet vermeld staan dat het je helpen kan bij het stoppen met roken van tabaksproducten. Ook al blijkt in de praktijk dat velen succesvol overstappen van de kankerverwekkende tabakssigaretten naar het zonder toxische stoffen dampen van e-sigaretten.

Controle e-smoker wetgeving door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert op naleving van de regels die voortvloeien uit de wetgeving e-sigaret. Zo toetst de NVWA onder meer of drippers (e-sigaretten waarbij nicotinehoudende vloeistof direct op het verwarmingselement wordt gedruppeld) voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Tabaks- en rookwarenwet. Een e-sigaret is toegestaan en mag in de handel worden gebracht in de vorm van een wegwerpproduct, als de e-smoker met een navulverpakking en een reservoir navulbaar is of herlaadbaar is met een patroon voor eenmalig gebruik.

Detaillisten die zich hebben geregistreerd bij de NVWA mogen ook e-sigaretten en navulverpakkingen in het buitenland aanbieden. Voorwaarde is wel dat zij tevens geregistreerd staan in het land van de Europese Economische Ruimte (EER), waar de verkoop van de e-sigaretten en e-liquids plaatsvindt. Tot de EER behoren alle EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.        

Wetgeving e-sigaret omvat alle onderdelen van de vaper 

De wetgeving e-sigaret omvat alle onderdelen van de e-smoker. Onder de in de Tabaks- en rookwarenwet vermelde definitie van een e-sigaret vallen: het mondstuk, reservoir, patroon, verwarmingselement of verdamper. Deze onderdelen vormen met elkaar de e-sigaret en maken het functioneren van deze vaper mogelijk. Losse aroma’s en andere grondstoffen als propyleenglycol (PG) en plantaardige glycerine (VG) die aangeboden zijn voor navulling van e-dampwaar, vallen ook onder de Tabaks- en rookwarenwet. Al deze producten moeten voldoen aan de samenstellings- en verpakkingseisen en ressorteren ook onder het reclameverbod. In de wet worden specifiek niet opgenomen: schroefjes, rubberen of metalen ringetjes, koppelstukjes of andere generieke onderdelen die niet als kenmerkend voor e-sigaretten beschouwd zijn.   

Europese richtlijn: vaper onder de 20 mg/ml nicotine géén tabaksproduct

De e-sigaretten en e-liquids zijn gereguleerd in de nieuwe Europese Tabaksrichtlijn (TPD2) die op 20 mei 2016 is ingegaan. De Raad van de Europese Unie heeft de nieuwe tabaksrichtlijn goedgekeurd, waarmee een Europees akkoord over e-sigaretten een feit is. De nieuwe richtlijn voor tabak en elektronische sigaretten is een compromis tussen het Europees parlement, dat een vrije verkoop van e-sigaretten wilde, en de lidstaten, die wilden dat de e-sigaret als geneesmiddel werd geclassificeerd. Het compromis in deze Europese wetgeving over de e-sigaret betekent dat elektronische sigaretten als tabaksproducten worden beschouwd als de nicotineconcentratie méér dan 20 mg/ml is. De huidige e-liquids hebben een nicotinegehalte van 0 mg/ml, 6 mg/ml, 12 mg/ml of 18 mg/ml en vallen dus allemaal onder deze grens.   

De TPD2 reguleert de productbeperkingen, verpakkingen en etikettering, productnotificatieplicht, verkoopkanalen en adverteren, promotie en sponsoren. De lidstaten hebben de mogelijkheid en zijn vrij om elektronische sigaretten aan dezelfde regels te onderwerpen als medicijnen, op voorwaarde dat ze aan de bepalingen van de farmaceutische wetgeving voldoen. Bijvoorbeeld als producten claimen dat ze een genezende of preventieve werking hebben.     

Brits onderzoek: dampen veel minder schadelijk dan tabakssigaretten

De strenge wetgeving e-sigaret staat in schril contrast met de recente onderzoeksbevindingen over het dampen. In het Verenigd Koninkrijk is de grootste studie ooit naar het gebruik van de e-sigaret uitgevoerd. Het Britse ministerie van Volksgezondheid (Public Health England) concludeert dat het dampen met de e-smoker minimaal 95% minder schadelijk is dan het roken van tabak. Volgens de experts kunnen er 75.000 levens  bespaard blijven als er in Engeland 8 miljoen tabaksrokers overstappen op e-sigaretten. Professor Kevin Fenton, directeur van gezondheid en welzijn bij Public Healh Engeland: “E-sigaretten zijn niet geheel zonder risico, maar in vergelijking met roken blijken ze vele malen minder schadelijk. Het probleem is nog steeds dat mensen denken dat ze minstens zo schadelijk zijn.”

In september 2018 kwamen dertien officiële Britse instanties met het duidelijke statement dat zij achter de e-sigaret staan als rookstopmiddel. Organisaties als het Britse Longfonds, het Britse Kanker Onderzoek Instituut en de grootste artsenvereniging van Groot-Brittannië het Royal College of General Practitioners maken deel uit van deze groep. De artsenvereniging, gezondheidsorganisaties en Britse regering baseren hun mening op de grote hoeveelheid onderzoek.