Ongeveer driekwart van alle rokers neemt zich rond de jaarwisseling voor om te stoppen met roken. Ondanks de goede voornemens, slaagt een meerderheid daar niet in. Het roken van tabakssigaretten heeft door de aanwezigheid van nicotine een verslavend effect. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. Je hebt het gevoel dat je op bepaalde momenten van de dag een sigaret wilt opsteken: bij de koffie, na het eten, tijdens een feestje, voor een spannende gebeurtenis. Verstokte rokers die gezonder willen leven, zijn volgens de medisch-wetenschappelijke wereld veel beter af met e-sigaretten. De e-smoker bevat in tegenstelling tot de conventionele tabakssigaret geen potentieel toxische stoffen als teer, koolmonoxide of stikstofoxide. Bovendien is je nicotineverslaving met een steeds geringere hoeveelheid nicotine in een vaper af te bouwen, tot uiteindelijk een nicotinevrije e-sigaret.

Public Health England: dampen hangt samen met betere rookstopcijfers

De e-sigaret met nicotine is hoogstwaarschijnlijk een efficiënt en effectief hulpmiddel bij het stoppen met roken. Deze stelling wordt tegenwoordig door vele toonaangevende instanties in de wetrenschappelijke en medische wereld geponeerd en onderbouwd. Van de Hoge Gezondheidsraad in België tot Public Health England, dat in 2018 een update van zijn review over de e-sigaret publiceerde. De belangrijkste conclusies van de vooraanstaande, onafhankelijke tabaksexperts van het Department of Health and Social Care in het Verenigd Koninkrijk luiden:

• Dampen heeft veel beperktere risico’s dan roken van tabakssigaretten.

• Volledig omschakelen van analoog roken naar dampen zorgt voor een substantiële gezondheidswinst.

• E-sigaretgebruik hangt samen met succesvol stoppen met roken en met betere rookstopcijfers in 2017 in het Verenigd Koninkrijk.

• E-sigaretten kunnen jaarlijks bijdragen aan minstens 20.000 succesvolle stoppogingen van

conventionele tabaksrokers.

E-sigaret helpt bij stoppen met roken, stelt Amerikaanse NASEM

Het bewijsmateriaal van Public Health England kwam slechts een paar weken na het rapport van de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. De Amerikaanse NASEM stelde begin 2018 in een rapportage van 680 pagina’s (Public Health Consequences of E-Cigarettes) dat de gezondheidsrisico’s bij dampen een stuk lager liggen dan bij het roken van reguliere tabakssigaretten. Een van de voorname conclusies in het rapport van de NASEM – gebaseerd op meer dan 800 wetenschappelijke onderzoeken – is dat het dampen van e-sigaretten volwassenen kan helpen bij het stoppen met roken van klassieke tabakssigaretten.      

Britse medisch-wetenschappelijke groep staat achter vaper als rookstopmiddel

In Engeland wordt al jarenlang intensief onderzoek verricht naar het gebruik van de e-sigaret. Dertien officiële instanties kwamen in september 2018 met een duidelijk statement dat zij achter de e-sigaret staan als rookstopmiddel en dat bewezen is dat passief meedampen niet schadelijk is voor de omstanders. Organisaties als het Britse Longfonds, het Britse Kanker Onderzoek Instituut en de grootste artsenvereniging van Groot-Brittannië het Royal College of General Practitioners maken deel uit van deze groep van dertien medisch-wetenschappelijke instanties. De artsenvereniging, gezondheidsorganisaties en Britse regering baseren hun oordeel op de grote hoeveelheid onderzoek.

  

Nieuw bewijs voor langdurig stoppen met roken

De Cochrane Collaboration – een internationaal netwerk van personen die werkzaam zijn in het medisch onderzoek of de gezondheidssector – heeft zich eind 2014 de klinische vraag gesteld: wat is de effectiviteit en veiligheid van e-sigaretten als hulpmiddel om langdurig te stoppen met roken? Zij includeerden twee trials met in totaal 662 deelnemers, waar e-sigaretten werden vergeleken met een placebo e-smoker ofwel een elektronische sigaret zonder nicotine. Na zes maanden waren gebruikers van de e-sigaret significant vaker gestopt met roken dan placebogebruikers. De auteurs van het eerste onderzoek concluderen al dat er enig bewijs is dat e-sigaretten helpen om langdurig te stoppen met roken, maar dat het bewijs nog niet hard genoeg is door de kleine onderzoeksgroep.

Een recente review over dit onderwerp onderschrijft volgens de Cochrane Collaboration dat de e-sigaret met nicotine kan helpen als rookstopmiddel. Het geüpdatete onderzoeksverslag bevat elf aanvullende studies. Ernstige bijwerkingen van e-sigarettengebruik, onderzocht tot 2 jaar na het gebruik, zijn nergens gevonden. Volgens het medisch-wetenschappelijke netwerk kan een e-smoker met nicotine de kans op stoppen met roken binnen 6 tot 12 maanden verhogen, afgezet tegen een e-sigaret zonder nicotine in de e-vloeistof.       

E-sigaret om van je nicotineverslaving af te komen

De e-sigaret kan hulp bieden aan gemiddelde tot zware rokers om met hun verslaving te breken. De vaper kan een belangrijke eerste stap zijn op weg naar een gezonder en rookvrij leven. De e-sigaret is ook een probaat middel om van je nicotineverslaving af te komen. Er zijn verschillende nicotinesterktes, van 16 mg/ml, 12 mg/ml, 6 mg/ml en 0 mg/ml. Je bepaalt zelf de hoeveelheid nicotine per vaper. Ook kun je op elk moment overstappen naar lagere nicotinegehaltes, om uiteindelijk bij een nicotinevrije e-vloeistof uit te komen. Een zero-nicotineliquid is tevens bij uitstek geschikt voor wie af en toe eens gezellig wil meeroken.

Stappenplan om het gebruik van nicotine af te bouwen

Wil je stoppen met roken van tabakssigaretten en overstappen op e-sigaretten? Afhankelijk van je rookgedrag, kun je het nicotinegehalte in de e-liquid stapsgewijs afbouwen. Er worden 5 stappen onderscheiden, elke stap dient minimaal 6 tot 8 weken worden doorlopen. Stap 1 staat gelijk aan het gebruik van een e-liquid met een nicotinedosering van 18 mg/ml, stap 2 aan een dosis van 12 mg/ml, stap 3 aan een nicotinehoeveelheid van 6 mg/ml, stap 4 aan 3 mg/ml nicotine en stap 5 betekent het gebruik van een nicotinevrije e-vloeistof. Bepaal wat voor roker je bent en volg je eigen stappenplan.

• Zware roker (meer dan een pakje per dag). Start met stap 1 gedurende 8 tot 10 weken. Bij hoesten of neiging tot hoesten is het verstandig dit een paar dagen aan te kijken. Als de hoest niet vermindert of verdwijnt, ga je verder met stap 2.

• Gemiddelde roker (16 tot 25 sigaretten per dag). Begin bij stap 2. Als de rookaandrang te groot blijkt en je behoefte blijft houden aan een sigaret, start je bij stap 1.

• Lichte roker (5 tot 15 sigaretten per dag). Start bij stap 3 of bij stap 4, in geval je rookbehoefte onvoldoende wordt gestild en de zin in een sigaret blijft.   

• Gelegenheidsroker (1 tot 5 sigaretten per dag). Begin bij stap 4. Indien je rookbehoefte niet voldoende wordt bevredigd en je trek in een sigaret blijft houden, start je bij stap 3.         

Zwangerschap: hét moment om te stoppen met roken

Een zwangerschap is hét moment om te stoppen met roken. Het roken van nicotinehoudende sigaretten is namelijk schadelijk voor moeder en baby. In sigarettenrook aanwezige giftige stoffen komen via de moeder direct in de bloedbaan van de foetus terecht. Vrouwen die het niet lukt om volledig met roken te stoppen, kunnen de e-sigaret als alternatief kiezen. Het helpt hen om de nicotineaandrang omlaag te brengen en de baby te beschermen tegen de gevolgen en complicaties van toxische stoffen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beoordeelt het dampen tijdens de zwangerschap als een beperkt risico, als er wordt gekozen voor nicotinehoudende vloeistoffen. Er zijn geen negatieve gevolgen bekend van propyleenglycol, glycerine en smaakstoffen voor de ontwikkeling van de foetus. Je kunt voor een e-liquid met een steeds lager nicotinegehalte kiezen, om uiteindelijk over te gaan op een nicotinevrije vaper. De nicotinevrije vloeistoffen zijn effectief om het sterke verlangen naar nicotine te onderdrukken. Een zwangerschap is gelijk een goed moment voor de vader in spé om met roken te stoppen, zodat de aanstaande moeder geen last heeft van passief meeroken. Het passief meedampen met een e-sigaret is niet schadelijk. Mensen in je omgeving hebben niet of nauwelijks last van de vrijwel geurloze en snel in de lucht verdwijnende damp.