Het roken van tabakssigaretten tijdens de zwangerschap wordt sterk afgeraden. Het is zeer schadelijk voor zowel de moeder als de baby. Teer, koolmonoxide, radioactief polonium en ongeveer 4.000 andere in sigarettenrook aanwezige stoffen, komen via de moeder direct in de bloedbaan van de baby terecht. Dit kan de gezondheid van de baby ernstig schaden. Voor vrouwen die tóch behoefte hebben aan een sigaret, is een e-sigaret een effectief hulpmiddel om minder ongezonde stoffen binnen te krijgen. Bij de e-smoker vindt geen verbranding van tabak plaats, maar adem je damp in. De combinatie van e sigaret en zwangerschap reduceert sterk de gezondheidsrisico’s als je kiest voor de nicotinevrije variant.

Roken van tabakssigaretten schadelijk voor het ongeboren kind

Als je tabakssigaretten rookt tijdens je zwangerschap, ben je niet de enige die schadelijke stoffen binnen krijgt. Je deelt deze giftige stoffen met je ongeboren kindje. Dit is heel slecht voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling. Het koolmonoxide van één reguliere sigaret zorgt voor een langdurig zuurstoftekort. Er kunnen vele problemen optreden. Zo heb je een hoger risico op een miskraam, vroeggeboorte, de wiegendood en een laag geboortegewicht van de baby. Er kunnen afwijkingen ontstaan als schisis, klompvoeten, leerproblemen en verminderde vruchtbaarheid bij dochters. Het roken van tabakssigaretten leidt bij de moeder tot slechte adem, gele vingers en een rookgeur die aan je haren en kleren pakt. Dit alles is niet het geval als je kiest voor een e sigaret en zwangerschap.       

E sigaret en zwangerschap: voor als je echt niet kunt stoppen met roken

Voor vrouwen die onmogelijk kunnen stoppen met roken, is de combinatie van een e sigaret en zwangerschap een serieus te overwegen alternatief. De e-sigaret kan aanstaande moeders helpen om de nicotinedrang omlaag te brengen én de baby te beschermen tegen de vele bijwerkingen en complicaties van de rook van tabakssigaretten. De e-smoker produceert  waterdamp (aerosol), in plaats van sigarettenrook en as. Bij dampen is er geen enkele sprake van verbranding. De basis van de e-liquids is een samenstelling van propyleenglycol (PG) en plantaardige glycerine (VG), smaakstoffen en eventueel nicotine. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet voor het dampen tijdens de zwangerschap een beperkt risico. Ook als er wordt gekozen voor nicotinehoudende vloeistoffen. Er zijn nog geen negatieve gevolgen bekend van propyleenglycol, glycerine en smaakstoffen voor de ontwikkeling van de foetus. 

  

Beeldvorming over e-sigaretten kan een stuk genuanceerder

E-sigaretten worden volgens de Warenwet niet als tabak gezien. Vele vrouwen die in verwachting zijn vragen zich af of de combinatie van e sigaret en zwangerschap schadelijk is. Onderzoeken naar het gebruik van de e-smoker tijdens de zwangerschap zijn nog in een pril stadium. De opvatting dat de e-sigaret per definitie schadelijk is, wordt door diverse medisch specialisten tegengesproken.

Zo zegt Deborah Arnott als directeur van Action on Smoking and Health hierover: “Het aantal ex-rokers dat de tabakssigaret laat liggen dankzij de e-sigaret groeit nog steeds, waarmee bewezen is dat de e-sigaret zeer waardevol is. Maar het aantal mensen dat onterecht denkt dat dampen net zo schadelijk is als roken, is zorgwekkend. Met de groei van deze misvatting riskeren we dat vele rokers ontmoedigd worden om over te stappen op e-sigaretten en dat ze dus blijven roken. Dit is slecht voor hun gezondheid en voor de gezondheid van de mensen om hen heen.

Dr. Leonie Brose van het King’s College in Londen zit op dezelfde lijn: “We moeten de relatieve veiligheid van de e-sigaret duidelijk overbrengen. De bewezen schadelijkheid van tabak krijgt veel minder aandacht dan de veel lagere en veel minder schadelijkheid van de e-sigaret. We zijn het aan rokers verschuldigd hen te voorzien van de juiste informatie.     

Zwangerschap en e sigaret te verkiezen boven het roken van tabakssigaretten

Het gebruik van nicotinehoudende e-sigaretten tijdens je zwangerschap en de daaropvolgende periode van borstvoeding is zeker niet aan te bevelen. De combinatie van een e sigaret en zwangerschap biedt wel een oplossing voor wie definitief wil breken met schadelijke tabakssigaretten. Het dampen met nicotinehoudende e-liquids tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode is veel minder schadelijk voor de moeder en het ongeboren kind. Zelf als je maar een enkele tabakssigaret per dag, per week of zelfs per maand rookt. Je kunt de nicotine in een e-liquid stapsgewijs verlagen, om uiteindelijk over te gaan op een nicotinevrije e sigaret en e liquid. De nicotinevrije vloeistoffen zijn effectief om het sterke verlangen naar nicotine te onderdrukken.

Vaper alleen gebruiken tijdens zwangerschap als je deze écht nodig hebt

Voor zware rokers kan het volledig stoppen met roken zware stress opleveren. Een te hevige opwinding en zenuwachtigheid kan zelfs schadelijk zijn voor de baby. Feit blijft, dat roken van nicotinesigaretten tijdens de zwangerschap een verhoogd gezondheidsrisico voor het nog ongeboren kind met zich meebrengt. Roken is voor sommigen een verslaving. Ruim 6% van de aanstaande moeders blijft roken als zij in verwachting zijn en tijdens de daaropvolgende borstvoedingsperiode. Zij zijn het meest gebaat bij een e-sigaret die niet de toxische, giftige en kankerverwekkende stoffen van de tabakssigaret bevat. Zwangerschap en e sigaret kan een goede combinatie zijn als hulpmiddel voor vrouwen die overtuigd zijn dat stoppen met roken een onmogelijke taak is. Gebruik een vaper alleen in situaties waar je deze echt nodig hebt en niet voor continu gebruik.

Zwangerschap en vapen minst risicovol bij nicotinevrije e-liquids

De combinatie van e sigaret en zwangerschap is het minst risicovol als je geen nicotinehoudende e-liquids gebruikt. De e-smoker voorziet in de behoefte om een sigaret in de hand te hebben, “rook” te inhaleren en een smaakgevoel op de lippen te hebben. Onafhankelijk van of je een nicotinehoudende vloeistof gebruikt of niet. Je blaast een zichtbare damp uit, die niet hinderlijk is voor je omgeving. Raadpleeg bij twijfel je huisarts, verloskundige of gynaecoloog voor meer informatie en advies over de keuze van een e sigaret en zwangerschap.

Zwangerschap vrouw reden voor aanstaande vader om over te stappen

Een zwangerschap is gelijk een goed moment voor de aanstaande vader om te stoppen met het roken van tabakssigaretten en over te stappen op de e-sigaret. Als je als vrouw-in-verwachting zelf niet rookt maar je partner wel, heb je last van meeroken. Dit is ook schadelijk voor moeder en foetus. Bovendien heb je door een toegenomen reukzin tijdens de zwangerschap veel meer hinder van de rook en stank van tabakssigaretten. Uiteindelijk is het voor het kind beter dat beide ouders niet roken of met een e-sigaret zo gezond mogelijk roken. Het kind zal minder snel de slechte gewoontes van zijn of haar ouders overnemen. Bovendien kan het kind langer genieten van gezonde ouders!

Zwangerschap en vapen