De eerste elektronische sigaretten verschenen in 2004 op de Nederlandse markt. Het dampproduct bleek een behoefte te voorzien en wordt sindsdien steeds populairder. Dampers kunnen vandaag de dag kiezen uit honderden merken en verschillende productsoorten. Nu de e-smoker al ongeveer vijftien jaar wereldwijd wordt gebruikt, verschijnen er steeds meer wetenschappelijke studies naar de schadelijkheid. Het meest recente en uitgebreide, is die van The National Academies of Sciences Engineering and Medicine. Zij hebben begin 2018 een rapport van 680 pagina’s uitbracht over de effecten van e-sigaretten. De wetenschappers zijn het erover eens dat de schadelijkheid bij dampen een stuk lager ligt dan bij het roken van sigaretten.

Rapport met meer dan 800 wetenschappelijke onderzoeken

Het rapport van de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) bevat meer dan 800 wetenschappelijke onderzoeken en trekt verschillende conclusies over de schadelijkheid van het dampen. Het rapport Public Health Consequences of E-Cigarettes, biedt een kritisch en evenwichtig overzicht van de bestaande literatuur en wetenschappelijke onderzoeken over de gezondheidseffecten. Het is een belangrijk document en een baken van feitelijkheden, in de voortgaande discussie over de voors en tegens van e-sigaretten. De voornaamste bevindingen uit het rapport en een serie dia’s zijn tevens in een online seminar gepubliceerd.

De belangrijkste conclusies uit het rapport van NASEM over de schadelijkheid bij dampen zijn:

• E-sigaretten zijn niet zonder gezondheidsrisico’s, maar het is zeer waarschijnlijk dat ze veel minder schadelijk zijn dan reguliere, analoge tabakssigaretten.

• E-smokers bevatten veel minder soorten giftige stoffen dan gewone sigaretten en de mate van giftigheid is tevens veel minder.

• De effecten op lange termijn van het gebruik van e-sigaretten zijn nog onduidelijk, aangezien de vaper een relatief nieuw product is.

• Het consumeren van e-sigaretten kan volwassenen helpen bij het stoppen met roken van conventionele tabakssigaretten. Er is meer onderzoek nodig om hier zeker van te zijn.

• Jongeren die e-sigaretten gebruiken lopen een verhoogd risico om te beginnen met het roken van gewone sigaretten.

E-sigaretten niet eenvoudig te categoriseren als heilzaam of schadelijk

Het dampen van e-sigaretten verschilt per land. In Nederland maakt 2 tot 3% van de bevolking hier dagelijks gebruik van. In de Verenigde Staten ligt dit percentage op bijna 4%, terwijl in het Verenigd Koninkrijk bijna 6% van de Britten regelmatig een e-smoker in de hand neemt. Ondanks het wereldwijde gebruik van vapers, zijn de gezondheidsrisico’s bij dampen nog altijd niet volledig duidelijk. “E-sigaretten kunnen niet eenvoudig worden gecategoriseerd als heilzaam of schadelijk”, zegt David Eaton, voorzitter van de commissie National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.    

Geen bewijs dat gebruik e-smokers risico op kanker verhoogt

De NASEM vindt enerzijds bewijs dat de grote meerderheid van de e-sigaretten potentieel toxische stoffen bevat, maar anderzijds wordt bewijs gevonden dat het volledig vervangen van tabakssigaretten door e-sigaretten de blootstelling van gebruikers aan talrijke toxische stoffen in brandbare tabakssigaretten vermindert. Het rapport onthult dat er substantieel bewijs is dat blootstelling van e-sigaretten onder ervaren dampers, vergelijkbaar kan zijn met die van sigaretten. Ook kan de hartslag toenemen na nicotine-inname van e-sigaretten. Er kan niet worden geconcludeerd dat het langdurig gebruik van e-smokers het risico op kanker verhoogt. “Er is geen beschikbaar bewijs dat het gebruik van e-sigaretten al dan niet in verband kan worden gebracht met stadia van kanker bij mensen”, aldus de auteurs van het rapport.       

Dampen tijdens de zwangerschap

Er is geen bewijs gevonden dat e-sigaretten luchtwegaandoeningen veroorzaken bij mensen. Wel is er gematigd bewijs dat het gebruik van vapers kan leiden tot verhoogde hoest en piepende ademhaling. De effecten op volwassen dampers verschillen. Het rapport vindt beperkt bewijs voor verbetering van de longfunctie en ademhalingsproblemen dan wel vermindering van COPD-symptomen bij volwassen rokers die geheel of gedeeltelijk overschakelen op e-sigaretten.

Er is geen bewijs gevonden dat e-sigaretten de zwangerschapsuitkomsten beïnvloeden of invloed heeft op de ontwikkeling van de foetus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet voor het dampen tijdens de zwangerschap een beperkt risico als er wordt gekozen voor nicotinehoudende vloeistoffen. Er zijn geen negatieve gevolgen bekend van propyleenglycol, glycerine en smaakstoffen voor de ontwikkeling van de foetus. 

Het even dikke als recente en waardevolle NASEM-rapport brengt niet alleen de gezondheidsrisico’s bij dampen in kaart. Het rapport concludeert, dat meer onderzoek nodig is om volledig te begrijpen of en onder welke omstandigheden e-sigaretten helpen om te stoppen met roken. Ook dat het gebruik van e-sigaretten onder tieners moet worden ontmoedigd door de toegang te beperken, door educatie en door publieke bewustwordingscampagnes.

Schadelijkheid bij dampen aanzienlijk kleiner dan bij tabaksroken

Uit alle wetenschappelijke studies wordt duidelijk dat de schadelijkheid bij dampen aanzienlijk kleiner zijn dan die bij tabaksroken. Dampers inhaleren aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan rokers van conventionele sigaretten. Je krijgt bij een vaper niet de giftige verbrandingsstoffen van tabak binnen, zoals teer en koolmonoxide. Zelfs als je de hele dag van ’s morgens tot ’s avonds e-sigaretten rookt, krijg je nog geen fractie binnen van de schadelijke stoffen. Wetenschappelijke bronnen spreken van een opname van nicotine bij e-roken die ongeveer een derde tot een vijfde is, in vergelijking met conventioneel roken. Dit komt omdat de damp van een e-smoker niet zo diep in de longen doordringt als de traditionele rook van een tabakssigaret.

Gezondheidrisco’s bij dampen

E-liquids en aroma’s niet schadelijk voor de gezondheid

Je hebt een e-liquid nodig om te kunnen dampen. Deze vloeistof bestaat uit propyleenglycol (PG), plantaardige glycerine (VG), smaakstoffen en eventueel nicotine. PG is een kleur- en reukloze, visceuze niet toxische stof, waar de smaakstoffen en nicotine goed in oplossen. Sommige mensen kunnen gevoelig zijn voor PG, zich uitend in een geïrriteerde huid en/of kleine, rode stipjes op het lichaam. Er zijn e-liquids met weinig tot geen PG voor wie hiervoor allergisch is. VG is een kleurloze, visceuze en niet giftige stof van meestal plantaardige olie. Propyleenglycol en vegetable glycerine zijn niet schadelijk voor de gezondheid en goedgekeurd voor consumentengebruik. De aroma’s zorgen ook niet voor schadelijkheid bij dampen. De nicotine in de e-liquid is niet goed voor de gezondheid, maar minder ongezond dan tabak roken.       

De e-sigaret als rookstopmiddel en passief meedampen niet schadelijk

In Engeland kwamen in september 2018 dertien officiële instanties met het duidelijke statement dat zij achter de e-sigaret staan als rookstopmiddel en dat bewezen is dat passief meedampen niet schadelijk is voor de omstanders. Organisaties als het Britse Longfonds, het Britse Kanker Onderzoek Instituut en het Royal College of General Practitioners, maken deel uit van deze groep. Er vindt bij de e-sigaret ook geen uitstoot van rook plaats, zodat mensen in je omgeving geen last hebben van je roken. De damp verdwijnt snel in de lucht en laat geen hinderlijke geur achter. Tot op de dag van vandaag is er in geen enkel onderzoek een giftige, aan tabak gerelateerde stof in de damp gevonden.

De e-sigaret is een goed en veilig alternatief voor een gewone sigaret. De vaper biedt ook de mogelijkheid om van je nicotineverslaving af te komen. Er zijn verschillende nicotinesterktes verkrijgbaar, van 16 mg/ml, 12 mg/ml, 6 mg/ml en 0 mg/ml. Je kunt overstappen naar lagere nicotinegehaltes, om uiteindelijk bij een nicotinevrije e-vloeistof uit te komen. Een zero-nicotineliquid is tevens bij uitstek geschikt voor wie af en toe eens gezellig wil meeroken.