De meeste mensen denken dat alle e liquid voor elektronische sigaretten en vapes nicotine bevat. Alleen omdat het meestal als een tijdelijk tabaksproduct wordt gebruikt, betekent dat nog niet dat het nicotine moet bevatten. Als u iemand bent die volledig is overgestapt op de e sigaret met nicotine, maar nog steeds geniet van de sociale aspecten of smaken van dampen, wilt u misschien nicotine vrije e liquid eens proberen.

E-liquids met een verschillende hoeveelheid nicotine

De e-liquids die in een e-sigaret gaan, bevatten een bepaalde hoeveelheid nicotine of een e liquid zonder nicotine. Er zijn verschillende nicotinesterktes verkrijgbaar. De sterkte wordt weergegeven in hoeveelheid nicotine per millimeter. In de meeste gevallen zijn er vloeistoffen met een nicotinegehalte van 0 mg/ml, 6 mg/ml, 12 mg/ml en 18 mg/ml beschikbaar. Hoe hoger de nicotinesterkte, hoe meer kriebels je in de keel ervaart. De nicotineverslaving is met nicotine in een e sigaret af te bouwen. Voorheen zware rokers die starten met een e liquid met een nicotinegehalte van 12 mg/ml, kunnen als zij eenmaal gewend zijn aan de e-smoker overstappen naar 6 mg/ml vloeistof. Als je de overgang en teruggang in nicotine te groot vindt, kun je e-liquids van 12 mg/ml en 6 mg/ml afwisselen, zodat je op 9 mg/ml uitkomt. De e liquids zijn in je tankje te combineren.

Nicotine sterkte kiezen of juist nicotine vrij:

Het is voor de startende damper vaak lastig om te bepalen welke e-sigaret het beste past en om het juiste nicotinegehalte te kiezen. Het is afhankelijk van wat voor type roker je bent, wat voor type tabak je rookt en of je überhaupt al rookt. Als je geen roker bent of succesvol gestopt bent met roken, is een e liquid zonder nicotine een passende, niet-verslavende optie. Een e liquid zonder nicotine is bij uitstek geschikt voor wie af en toe eens gezellig wil meeroken en waarde hecht aan smaak. Lichte rokers die minder dan drie pakjes sigaretten of twee builen shag in de week roken, opteren het vaakst voor nicotine in een e sigaret met een gehalte van 6 mg/ml. 

Bij twijfel of dit voldoende is, kan worden gestart met 12 mg/ml of worden gekozen voor een combinatie van 2 tankjes van 6 mg/ml en 1 tankje van 12 mg/ml. E-liquids kunnen ook zonder problemen worden gemengd. Wie meer dan vier pakjes sigaretten of meer dan drie builen shag in de week rookt, geldt als een zware roker. Wie zich hier in herkent, is meestal gebaat bij een start met een e-sigaret en een e-liquid met een nicotinegehalte van 18 mg/ml. Als je bij een te lage hoeveelheid nicotine in de vaper begint, bestaat het risico dat je toch weer snel gewone tabakssigaretten gaat roken.

Langzaam afbouwen heeft een groter succes

Overstappen naar een e liquid zonder nicotine in een langzaam tempo zal veel eerder de kans van slagen hebben. Als je veel tijd hebt gespendeerd met roken, is je lichaam gewend aan een hoge nicotine-inname, wat betekent dat het een slechte reactie kan hebben op je lichaam of dat je terug kunt gaan naar het roken van gewone sigaretten in plaats van het roken van e liquid zonder nicotine. Zelfs e sigaretten met een e liquid die nicotine bevat, zal minder schadelijk zijn dan het roken van een sigaret. Dus als u geïnteresseerd bent in langzaam overschakelen naar een kleinere hoeveelheid nicotine, is het het beste om langzaam uw weg naar beneden te werken en de inname van nicotine elke keer langzaam te verminderen.

E-sigaret: veel minder toxische stoffen inhaleren

Gebruikers van de e-sigaret inhaleren aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan rokers van gewone sigaretten. Je krijgt bij een vaper niet de giftige verbrandingsstoffen van tabak binnen, zoals teer en koolmonoxide. Zelfs als je de hele dag van ’s morgens tot ’s avonds e-sigaretten rookt, krijg je nog geen fractie binnen van de toxische stoffen die je bij één enkele nicotinesigaret inhaleert. Nicotine is het verslavende bestanddeel in een gewone sigaret. Het nicotinegehalte stond op een pakje sigaretten vermeld, aangegeven in aantal mg nicotine per gram tabak. In de praktijk blijkt vaak dat er meer nicotine in sigaretten zit dan op het pakje is vermeld. In één sigaret zit ongeveer 0,8 mg nicotine. Dat betekent dat in een pakje van 20 sigaretten circa 16 mg nicotine zit.

Minder nicotine in een e sigaret dan in een tabakssigaret

De elektronische sigaret heeft de look and feel van een conventionele sigaret en levert nicotine af zonder de schadelijke verbranding van tabak. Veel gebruikers kiezen vaak voor het eerst een e liquid zonder nicotine, alleen weten niet het verschil in opname van nicotine in het lichaam tussen damp en rook. Daarom kunnen de meeste rokers die de overstap maken naar e-sigaretten beter kiezen voor een e-liquid met een nicotinegehalte van 0,6% ofwel 6 mg/ml vloeistof. De meeste tankjes hebben een inhoud van circa 2 ml. Als je deze leeg dampt, krijg je maximaal 12 mg nicotine binnen. Het is echter niet zo dat de nicotine in een vaper gelijk staat aan het roken van driekwart pakje sigaretten. De nicotine die via een e-sigaret effectief in het lichaam wordt opgenomen, ligt aanzienlijk lager dan bij een gewone sigaret.

Wetenschappelijke bronnen spreken van een opname van nicotine bij e-roken die ongeveer een derde tot een vijfde is, in vergelijking met conventioneel roken. Dit komt omdat de damp van een e-smoker niet zo diep in de longen doordringt als de traditionele rook van een tabakssigaret. De deeltjes van de waterdamp zijn groter dan de deeltjes van tabaksrook. Hierdoor wordt minder nicotine geabsorbeerd door de longen.

De basis van elke e-liquid is een samenstelling van propyleenglycol (PG) en plantaardige glycerine (VG). Deze stoffen hebben de neiging zich chemisch te verbinden met de nicotine in de vaper. Dit heeft als gevolg dat het lichaam de nicotine uit de damp iets moeilijker scheidt dan gewone rook. Bij het verhitten van de liquid komt niet de volledige hoeveelheid nicotine vrij. Het duurt hierdoor langer voor je hetzelfde verzadigingsgevoel bereikt als een reguliere tabaksroker.

E sigaret geen tabaksproduct

De e-sigaret is in principe geen tabaksproduct, maar een elektronisch apparaat dat de werking van een reguliere sigaret nabootst. Bij een e-smoker wordt geen tabak verbrand. In plaats daarvan bevat deze sigaret een vulling met vloeistof ofwel e-liquid die wordt verhit. Bij het roken verdampt een mengsel van waterdamp, een geringe hoeveelheid nicotine en een smaakstof naar keuze. Je kunt kiezen voor e liquid zonder nicotine in een vaper of juist wel voor liquid met nicotine in een e-sigaret. Gezien de minimale hoeveelheid of volledige afwezigheid van nicotine in de e-liquids, is de vaper een steeds vaker gekozen alternatief voor de nicotinesigaret.

Bijna half miljoen mensen heeft nicotine in een vaper wel eens gebruikt

De eerste e-sigaret werd in 2003 in China ontwikkeld. Sinds de introductie op de westerse markt in 2004, wint de e-smoker jaarlijks aan populariteit. Er is een grote variëteit aan modellen en e-liquids met of zonder nicotine. Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos Instituut, heeft op basis van de kennis uit de wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten een uitgebreid factsheet over de e-sigaret opgesteld. Daarin wordt onder meer gesteld dat bij gebruik van de e-sigaret het risico op acute vergiftiging beperkt is. Ongeveer 3% (ofwel bijna een half miljoen) van de Nederlandse volwassenen heeft de e-sigaret wel eens gebruikt of gebruikt deze nog met e liquid zonder nicotine. De e-sigaret is mogelijk een effectief hulpmiddel bij stoppen met roken.

E-smoker: geen uitstoot van nicotinerook

De e-sigaret is een goed en veilig alternatief voor een gewone sigaret, De toxische, giftige en kankerverwekkende stoffen in een e-smoker zijn vrijwel nihil. De nicotine in een vaper beantwoordt aan de behoefte om een sigaret in de hand te hebben, met de mond te inhaleren, een smaakgevoel op de lippen te hebben en een zichtbare (water)damp uit te blazen. Er vindt bij de e-sigaret geen uitstoot van nicotinerook plaats, zodat je niet verplicht bent om een e liquid zonder nicotine te kiezen om mensen in je omgeving geen last te laten hebben van je rook. De damp verdwijnt snel in de lucht en laat geen hinderlijke geur achter.

Ben je op zoek naar een smaak die het dichtst bij die van een reguliere sigaret komt? Een e-sigaret met een e liquid zonder nicotine of juist met, voorziet vaak in deze behoefte aangezien deze verkrijgbaar is met tabakssmaak. De e liquid voldoet aan de gestelde eisen en is van goede kwaliteit. Er zijn e-liquids met tabakssmaak van toonaangevende producenten als Millers, Cosmic Fog, Cirkus Classic Wanted, Tobacco Bastards, VDLV en Charlie Noble. Je vindt altijd wel een nicotine in een vaper naar je smaak en rookbehoefte.