Tristan

Over Tristan

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tristan has created 26 blog entries.

E-sigaret en zwanger

Het roken van tabakssigaretten tijdens de zwangerschap wordt sterk afgeraden. Het is zeer schadelijk voor zowel de moeder als de baby. Teer, koolmonoxide, radioactief polonium en ongeveer 4.000 andere in sigarettenrook aanwezige stoffen, komen via de moeder direct in de bloedbaan van de baby terecht. Dit kan de gezondheid van de baby ernstig schaden. Voor vrouwen die tóch behoefte hebben aan een sigaret, is een e-sigaret een effectief hulpmiddel om minder ongezonde stoffen binnen te krijgen. Bij de e-smoker vindt geen verbranding van tabak plaats, maar adem je damp in. De combinatie van e sigaret en zwangerschap reduceert sterk de gezondheidsrisico’s als je kiest voor de nicotinevrije variant.

Roken van tabakssigaretten schadelijk voor het ongeboren kind

Als je tabakssigaretten rookt tijdens je zwangerschap, ben je niet de enige die schadelijke stoffen binnen krijgt. Je deelt deze giftige stoffen met je ongeboren kindje. Dit is heel slecht voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling. Het koolmonoxide van één reguliere sigaret zorgt voor een langdurig zuurstoftekort. Er kunnen vele problemen optreden. Zo heb je een hoger risico op een miskraam, vroeggeboorte, de wiegendood en een laag geboortegewicht van de baby. Er kunnen afwijkingen ontstaan als schisis, klompvoeten, leerproblemen en verminderde vruchtbaarheid bij dochters. Het roken van tabakssigaretten leidt bij de moeder tot slechte adem, gele vingers en een rookgeur die aan je haren en kleren pakt. Dit alles is niet het geval als je kiest voor een e sigaret en zwangerschap.       

E sigaret en zwangerschap: voor als je echt niet kunt stoppen met roken

Voor vrouwen die onmogelijk kunnen stoppen met roken, is de combinatie van een e sigaret en zwangerschap een serieus te overwegen alternatief. De e-sigaret kan aanstaande moeders helpen om de nicotinedrang omlaag te brengen én de baby te beschermen tegen de vele bijwerkingen en complicaties van de rook van tabakssigaretten. De e-smoker produceert  waterdamp (aerosol), in plaats van sigarettenrook en as. Bij dampen is er geen enkele sprake van verbranding. De basis van de e-liquids is een samenstelling van propyleenglycol (PG) en plantaardige glycerine (VG), smaakstoffen en eventueel nicotine. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet voor het dampen tijdens de zwangerschap een beperkt risico. Ook als er wordt gekozen voor nicotinehoudende vloeistoffen. Er zijn nog geen negatieve gevolgen bekend van propyleenglycol, glycerine en smaakstoffen voor de ontwikkeling van de foetus. 

  

Beeldvorming over e-sigaretten kan een stuk genuanceerder

E-sigaretten worden volgens de Warenwet niet als tabak gezien. Vele vrouwen die in verwachting zijn vragen zich af of de combinatie van e sigaret en zwangerschap schadelijk is. Onderzoeken naar het gebruik van de e-smoker tijdens de zwangerschap zijn nog in een pril stadium. De opvatting dat de e-sigaret per definitie schadelijk is, wordt door diverse medisch specialisten tegengesproken.

Zo zegt Deborah Arnott als directeur van Action on Smoking and Health hierover: “Het aantal ex-rokers dat de tabakssigaret laat liggen dankzij de e-sigaret groeit nog steeds, waarmee bewezen is dat de e-sigaret zeer waardevol is. Maar het aantal mensen dat onterecht denkt dat dampen net zo schadelijk is als roken, is zorgwekkend. Met de groei van deze misvatting riskeren we dat vele rokers ontmoedigd worden om over te stappen op e-sigaretten en dat ze dus blijven roken. Dit is slecht voor hun gezondheid en voor de gezondheid van de mensen om hen heen.

Dr. Leonie Brose van het King’s College in Londen zit op dezelfde lijn: “We moeten de relatieve veiligheid van de e-sigaret duidelijk overbrengen. De bewezen schadelijkheid van tabak krijgt veel minder aandacht dan de veel lagere en veel minder schadelijkheid van de e-sigaret. We zijn het aan rokers verschuldigd hen te voorzien van de juiste informatie.     

Zwangerschap en e sigaret te verkiezen boven het roken van tabakssigaretten

Het gebruik van nicotinehoudende e-sigaretten tijdens je zwangerschap en de daaropvolgende periode van borstvoeding is zeker niet aan te bevelen. De combinatie van een e sigaret en zwangerschap biedt wel een oplossing voor wie definitief wil breken met schadelijke tabakssigaretten. Het dampen met nicotinehoudende e-liquids tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode is veel minder schadelijk voor de moeder en het ongeboren kind. Zelf als je maar een enkele tabakssigaret per dag, per week of zelfs per maand rookt. Je kunt de nicotine in een e-liquid stapsgewijs verlagen, om uiteindelijk over te gaan op een nicotinevrije e sigaret en e liquid. De nicotinevrije vloeistoffen zijn effectief om het sterke verlangen naar nicotine te onderdrukken.

Vaper alleen gebruiken tijdens zwangerschap als je deze écht nodig hebt

Voor zware rokers kan het volledig stoppen met roken zware stress opleveren. Een te hevige opwinding en zenuwachtigheid kan zelfs schadelijk zijn voor de baby. Feit blijft, dat roken van nicotinesigaretten tijdens de zwangerschap een verhoogd gezondheidsrisico voor het nog ongeboren kind met zich meebrengt. Roken is voor sommigen een verslaving. Ruim 6% van de aanstaande moeders blijft roken als zij in verwachting zijn en tijdens de daaropvolgende borstvoedingsperiode. Zij zijn het meest gebaat bij een e-sigaret die niet de toxische, giftige en kankerverwekkende stoffen van de tabakssigaret bevat. Zwangerschap en e sigaret kan een goede combinatie zijn als hulpmiddel voor vrouwen die overtuigd zijn dat stoppen met roken een onmogelijke taak is. Gebruik een vaper alleen in situaties waar je deze echt nodig hebt en niet voor continu gebruik.

Zwangerschap en vapen minst risicovol bij nicotinevrije e-liquids

De combinatie van e sigaret en zwangerschap is het minst risicovol als je geen nicotinehoudende e-liquids gebruikt. De e-smoker voorziet in de behoefte om een sigaret in de hand te hebben, “rook” te inhaleren en een smaakgevoel op de lippen te hebben. Onafhankelijk van of je een nicotinehoudende vloeistof gebruikt of niet. Je blaast een zichtbare damp uit, die niet hinderlijk is voor je omgeving. Raadpleeg bij twijfel je huisarts, verloskundige of gynaecoloog voor meer informatie en advies over de keuze van een e sigaret en zwangerschap.

Zwangerschap vrouw reden voor aanstaande vader om over te stappen

Een zwangerschap is gelijk een goed moment voor de aanstaande vader om te stoppen met het roken van tabakssigaretten en over te stappen op de e-sigaret. Als je als vrouw-in-verwachting zelf niet rookt maar je partner wel, heb je last van meeroken. Dit is ook schadelijk voor moeder en foetus. Bovendien heb je door een toegenomen reukzin tijdens de zwangerschap veel meer hinder van de rook en stank van tabakssigaretten. Uiteindelijk is het voor het kind beter dat beide ouders niet roken of met een e-sigaret zo gezond mogelijk roken. Het kind zal minder snel de slechte gewoontes van zijn of haar ouders overnemen. Bovendien kan het kind langer genieten van gezonde ouders!

Zwangerschap en vapen
E-sigaret en zwanger2019-10-14T09:36:30+00:00

Stoppen met roken

Ongeveer driekwart van alle rokers neemt zich rond de jaarwisseling voor om te stoppen met roken. Ondanks de goede voornemens, slaagt een meerderheid daar niet in. Het roken van tabakssigaretten heeft door de aanwezigheid van nicotine een verslavend effect. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. Je hebt het gevoel dat je op bepaalde momenten van de dag een sigaret wilt opsteken: bij de koffie, na het eten, tijdens een feestje, voor een spannende gebeurtenis. Verstokte rokers die gezonder willen leven, zijn volgens de medisch-wetenschappelijke wereld veel beter af met e-sigaretten. De e-smoker bevat in tegenstelling tot de conventionele tabakssigaret geen potentieel toxische stoffen als teer, koolmonoxide of stikstofoxide. Bovendien is je nicotineverslaving met een steeds geringere hoeveelheid nicotine in een vaper af te bouwen, tot uiteindelijk een nicotinevrije e-sigaret.

Public Health England: dampen hangt samen met betere rookstopcijfers

De e-sigaret met nicotine is hoogstwaarschijnlijk een efficiënt en effectief hulpmiddel bij het stoppen met roken. Deze stelling wordt tegenwoordig door vele toonaangevende instanties in de wetrenschappelijke en medische wereld geponeerd en onderbouwd. Van de Hoge Gezondheidsraad in België tot Public Health England, dat in 2018 een update van zijn review over de e-sigaret publiceerde. De belangrijkste conclusies van de vooraanstaande, onafhankelijke tabaksexperts van het Department of Health and Social Care in het Verenigd Koninkrijk luiden:

• Dampen heeft veel beperktere risico’s dan roken van tabakssigaretten.

• Volledig omschakelen van analoog roken naar dampen zorgt voor een substantiële gezondheidswinst.

• E-sigaretgebruik hangt samen met succesvol stoppen met roken en met betere rookstopcijfers in 2017 in het Verenigd Koninkrijk.

• E-sigaretten kunnen jaarlijks bijdragen aan minstens 20.000 succesvolle stoppogingen van

conventionele tabaksrokers.

E-sigaret helpt bij stoppen met roken, stelt Amerikaanse NASEM

Het bewijsmateriaal van Public Health England kwam slechts een paar weken na het rapport van de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. De Amerikaanse NASEM stelde begin 2018 in een rapportage van 680 pagina’s (Public Health Consequences of E-Cigarettes) dat de gezondheidsrisico’s bij dampen een stuk lager liggen dan bij het roken van reguliere tabakssigaretten. Een van de voorname conclusies in het rapport van de NASEM – gebaseerd op meer dan 800 wetenschappelijke onderzoeken – is dat het dampen van e-sigaretten volwassenen kan helpen bij het stoppen met roken van klassieke tabakssigaretten.      

Britse medisch-wetenschappelijke groep staat achter vaper als rookstopmiddel

In Engeland wordt al jarenlang intensief onderzoek verricht naar het gebruik van de e-sigaret. Dertien officiële instanties kwamen in september 2018 met een duidelijk statement dat zij achter de e-sigaret staan als rookstopmiddel en dat bewezen is dat passief meedampen niet schadelijk is voor de omstanders. Organisaties als het Britse Longfonds, het Britse Kanker Onderzoek Instituut en de grootste artsenvereniging van Groot-Brittannië het Royal College of General Practitioners maken deel uit van deze groep van dertien medisch-wetenschappelijke instanties. De artsenvereniging, gezondheidsorganisaties en Britse regering baseren hun oordeel op de grote hoeveelheid onderzoek.

  

Nieuw bewijs voor langdurig stoppen met roken

De Cochrane Collaboration – een internationaal netwerk van personen die werkzaam zijn in het medisch onderzoek of de gezondheidssector – heeft zich eind 2014 de klinische vraag gesteld: wat is de effectiviteit en veiligheid van e-sigaretten als hulpmiddel om langdurig te stoppen met roken? Zij includeerden twee trials met in totaal 662 deelnemers, waar e-sigaretten werden vergeleken met een placebo e-smoker ofwel een elektronische sigaret zonder nicotine. Na zes maanden waren gebruikers van de e-sigaret significant vaker gestopt met roken dan placebogebruikers. De auteurs van het eerste onderzoek concluderen al dat er enig bewijs is dat e-sigaretten helpen om langdurig te stoppen met roken, maar dat het bewijs nog niet hard genoeg is door de kleine onderzoeksgroep.

Een recente review over dit onderwerp onderschrijft volgens de Cochrane Collaboration dat de e-sigaret met nicotine kan helpen als rookstopmiddel. Het geüpdatete onderzoeksverslag bevat elf aanvullende studies. Ernstige bijwerkingen van e-sigarettengebruik, onderzocht tot 2 jaar na het gebruik, zijn nergens gevonden. Volgens het medisch-wetenschappelijke netwerk kan een e-smoker met nicotine de kans op stoppen met roken binnen 6 tot 12 maanden verhogen, afgezet tegen een e-sigaret zonder nicotine in de e-vloeistof.       

E-sigaret om van je nicotineverslaving af te komen

De e-sigaret kan hulp bieden aan gemiddelde tot zware rokers om met hun verslaving te breken. De vaper kan een belangrijke eerste stap zijn op weg naar een gezonder en rookvrij leven. De e-sigaret is ook een probaat middel om van je nicotineverslaving af te komen. Er zijn verschillende nicotinesterktes, van 16 mg/ml, 12 mg/ml, 6 mg/ml en 0 mg/ml. Je bepaalt zelf de hoeveelheid nicotine per vaper. Ook kun je op elk moment overstappen naar lagere nicotinegehaltes, om uiteindelijk bij een nicotinevrije e-vloeistof uit te komen. Een zero-nicotineliquid is tevens bij uitstek geschikt voor wie af en toe eens gezellig wil meeroken.

Stappenplan om het gebruik van nicotine af te bouwen

Wil je stoppen met roken van tabakssigaretten en overstappen op e-sigaretten? Afhankelijk van je rookgedrag, kun je het nicotinegehalte in de e-liquid stapsgewijs afbouwen. Er worden 5 stappen onderscheiden, elke stap dient minimaal 6 tot 8 weken worden doorlopen. Stap 1 staat gelijk aan het gebruik van een e-liquid met een nicotinedosering van 18 mg/ml, stap 2 aan een dosis van 12 mg/ml, stap 3 aan een nicotinehoeveelheid van 6 mg/ml, stap 4 aan 3 mg/ml nicotine en stap 5 betekent het gebruik van een nicotinevrije e-vloeistof. Bepaal wat voor roker je bent en volg je eigen stappenplan.

• Zware roker (meer dan een pakje per dag). Start met stap 1 gedurende 8 tot 10 weken. Bij hoesten of neiging tot hoesten is het verstandig dit een paar dagen aan te kijken. Als de hoest niet vermindert of verdwijnt, ga je verder met stap 2.

• Gemiddelde roker (16 tot 25 sigaretten per dag). Begin bij stap 2. Als de rookaandrang te groot blijkt en je behoefte blijft houden aan een sigaret, start je bij stap 1.

• Lichte roker (5 tot 15 sigaretten per dag). Start bij stap 3 of bij stap 4, in geval je rookbehoefte onvoldoende wordt gestild en de zin in een sigaret blijft.   

• Gelegenheidsroker (1 tot 5 sigaretten per dag). Begin bij stap 4. Indien je rookbehoefte niet voldoende wordt bevredigd en je trek in een sigaret blijft houden, start je bij stap 3.         

Zwangerschap: hét moment om te stoppen met roken

Een zwangerschap is hét moment om te stoppen met roken. Het roken van nicotinehoudende sigaretten is namelijk schadelijk voor moeder en baby. In sigarettenrook aanwezige giftige stoffen komen via de moeder direct in de bloedbaan van de foetus terecht. Vrouwen die het niet lukt om volledig met roken te stoppen, kunnen de e-sigaret als alternatief kiezen. Het helpt hen om de nicotineaandrang omlaag te brengen en de baby te beschermen tegen de gevolgen en complicaties van toxische stoffen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beoordeelt het dampen tijdens de zwangerschap als een beperkt risico, als er wordt gekozen voor nicotinehoudende vloeistoffen. Er zijn geen negatieve gevolgen bekend van propyleenglycol, glycerine en smaakstoffen voor de ontwikkeling van de foetus. Je kunt voor een e-liquid met een steeds lager nicotinegehalte kiezen, om uiteindelijk over te gaan op een nicotinevrije vaper. De nicotinevrije vloeistoffen zijn effectief om het sterke verlangen naar nicotine te onderdrukken. Een zwangerschap is gelijk een goed moment voor de vader in spé om met roken te stoppen, zodat de aanstaande moeder geen last heeft van passief meeroken. Het passief meedampen met een e-sigaret is niet schadelijk. Mensen in je omgeving hebben niet of nauwelijks last van de vrijwel geurloze en snel in de lucht verdwijnende damp.

Stoppen met roken2019-10-14T09:36:39+00:00

Meeroken van e sigaret schadelijk?

Ruim een kwart van de rokers is overgeschakeld op de e-sigaret om de omstanders te ontzien voor het meeroken van tabak. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deed in 2016 onderzoek naar de gezondheidsaspecten van passief meedampen met de e-sigaret. Het RIVM waarschuwde in die publicatie dat van sommige stoffen nog niet bekend is of ze een risico voor de gezondheid vormen. En dat meedampen schadelijk kan zijn door de propyleenglycol, nicotine en nitrosaminen die de e-sigaretroker uitademt. Sindsdien is er veel meer onderzoek gedaan in vooral de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje naar de vraag of meedampen schadelijk is. Deze medisch-wetenschappelijke onderzoeken trekken dezelfde conclusie: passief meedampen is niet schadelijk voor de omstanders.

Meeroken van tabakssigaretten

Tweedehands rook van tabakssigaretten (of ook wel meeroken) bestaat uit drie verschillende aspecten: rook van een brandende sigaret, rook die uitgeademd wordt, rook van het papierenomhulsel. Bij deze drie aspecten komen allen schadelijke stoffen vrij zoals koolmonoxide, aminen, PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en teer. De rook uit een brandende sigaret is de grootste boosdoener van het meeroken.

Meeroken van een tabakssigaret is slecht voor de gezondheid en kan longkanker veroorzaken. Naast longkanker kan meeroken van tabak onder andere hart- en vaatziektes, bronchitis en astma-aanvallen veroorzaken. Daarnaast krijgen veel mensen last van irritatie aan neus, keel en ogen, hoofdpijn en misselijkheid. De gevolgen voor kinderen zijn onder andere ontstekingen, schade aan de luchtwegen en een verhoogde kans op de wiegendood.

Er wordt geschat dat er in Nederland enkele duizenden mensen per jaar overlijden ten gevolge van hartaandoeningen veroorzaakt door meeroken. Enkele honderden mensen per jaar overlijden door longkanker veroorzaakt door het meeroken van tabakssigaretten.

Naast tweedehands bestaat er ook zoiets als ‘derdehands rook’. De rook die vrijkomt bij het roken van een tabakssigaret bestaat uit klein deeltjes. Deze kleine deeltjes slaan neer in de omgeving. De kleine deeltjes kunnen weer opnieuw vrijkomen in de lucht en als deze worden geïnhaleerd veroorzaakt dat schade aan de gezondheid.

In steden waar een streng rookverbod wordt gehanteerd zijn er minder opnames in ziekenhuizen vanwege acute hartklachten. Ook werden er minder kinderen en baby’s opgenomen in het ziekenhuis vanwege (ernstige) astmaklachten.

Grootste Britse artsenvereniging: e-sigaret veel beter dan tabakssigaret

In Engeland wordt al jarenlang uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van de e-sigaret en de gevolgen daarvan op de roker én de omgeving. In september 2018 kwamen dertien officiële instanties met het even opmerkelijke als duidelijke statement dat zij achter de e-sigaret staan als rookstopmiddel en dat onder meer bewezen is dat passief meeroken met een e sigaret niet schadelijk is voor de omstanders. Organisaties als het Britse Longfonds, het Britse Kanker Onderzoek Instituut en de grootste artsenvereniging van Groot-Brittannië het Royal College of General Practitioners maken deel uit van deze groep. De artsenvereniging, gezondheidsorganisaties en Britse regering baseren hun mening op de grote hoeveelheid onderzoek.

Meedampen is niet iets om je veel zorgen over te maken

Het al ongeveer 500 jaar bestaande Royal College of General Physicans (RCGP) is een van de meest gerespecteerde artsenverenigingen ter wereld, die meer dan 32.000 artsen vertegenwoordigt. Deze organisatie maakte in 1962 aan de hand van een beroemd geworden rapport wereldkundig dat het roken van tabak longkanker, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten veroorzaakt. Nu stelt het RCGP met nog twaalf andere erkende organisaties dat de voordelen van e-sigaretten voor het stoppen met roken niet moeten worden genegeerd en dat nicotineverdampers een goede en goedkope mogelijkheid zijn om het roken van kankerverwekkende tabakssigaretten af te zweren.

Onderzoek toont aan dat het overschakelen naar de e-smoker de blootstelling aan toxische en kankerverwekkende stoffen aanzienlijk vermindert. En de vraag of meeroken schadelijk is, kan worden beantwoord met een nee. “Het is niet iets waar we ons te veel zorgen over zouden moeten maken”, aldus het Koninklijk College van Artsen in Groot-Brittannië. Het RCGP stelt verder dat de e-sigaret tot nu toe een effectiever rookstopmiddel is dan elk ander hulpmiddel, zoals nicotinepleisters of eigen wilskracht. Het gebruik van e-smokers wordt niet gezien als een opstap naar roken, maar juist als een uitweg om minder en veel minder schadelijk te roken. Of beter: te dampen.

Onderzoeken NIOSH ontkrachten dat meeroken schadelijk is

Nieuwe, recente onderzoeken in de Verenigde Staten bevestigen dat passief meeroken van een e sigaret niet schadelijk is voor omstanders en dat er geen reden is voor bezorgdheid. Er zijn in 2017 twee studies uitgevoerd door het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), waarbij specifiek naar schadelijke stoffen in tweedehands dampen is gezocht. Beide onderzoeken van het NIOSH komen tot het oordeel dat er bij meeroken van een e sigaret geen belangwekkend niveau van blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen waarneembaar is. Dr. Michael Siegel heeft de conclusies gedeeld in zijn blog.

De uitkomsten van het NIOSH weerspreken het RIVM-onderzoek, dat alleen gericht was op eerdere, slecht scorende e-liquids met een hoog gehalte aan tabak specifieke nitrosamines (TSNA’s) In bijna alle andere e-liquids uit dit Nederlandse onderzoek werden deze stoffen niet of nauwelijks gevonden. Het onderzoek is inmiddels gedateerd. TSNA’s mogen sinds de nieuwe tabaksrichtlijn TPD (Tobacco Products Directive) in 2017 van kracht is,  niet meer in e-liquids zitten. Nieuw RIVM-onderzoek maakte duidelijk dat er geen enkele gevaarlijke stof waarop getest kon worden boven de gestelde veiligheidsnormen van de World Health Organization (WHO) uitkwam.

Geen wetenschappelijk bewijs om openbaar dampen te verbieden

De onderzoeken van de NIOSH of meeroken van een e sigaret schadelijk is, zijn volledig en in een extreme situatie uitgevoerd. Specifiek een kleine, niet-geventileerde ruimte, waar een relatief grote onderzoeksgroep aan het dampen was. Het nieuwe onderzoek richtte zich speciaal op het testen van de lucht op formaldehyde, acetaldehyde en andere chemische stoffen die met longaandoeningen worden geassocieerd. Uit de bevindingen blijkt dat zelfs in een kleine ruimte vol actieve dampende mensen het niveau van toxische stoffen ruimschoots binnen de gestelde schadelijke niveaus blijft.

De blootstelling aan formaldehyde en acetaldehyde was niet anders dan in vele binnen- en buitenomgevingen. Stoffen als aceton, tolueen, acetoin, xyleen, benzeen of diacetyl konden niet worden gedetecteerd. Dr. Siegel concludeert uit het NIOSH-onderzoek dat er geen wetenschappelijk bewijs of rechtvaardiging is om dampen op publieke plekken te verbieden. En dat er op basis van deze resultaten geen aannemelijk bewijs is dat meeroken van een e sigaret een betekenisvol gevaar voor de gezondheid van omstanders vormt.

Meedampen niet schadelijk, omdat nicotine snel verdampt in de lucht

Wetenschappers van de groep Solutions en Innovatieve Analytische Chemie van de Universiteit van Valencia hebben in 2015 het eerste diepgaande Spaanse onderzoek naar de e-sigaret verricht, inclusief de vraag of meeroken met een e sigaret schadelijk is. Er werden monsters genomen van uitgeademde sigarettenrook en van damp van e-sigaretten, gevuld met een e-liquid met 16 mg/ml nicotine. De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat de damp van de e-smokers geen effect binnen gesloten ruimten heeft en dat deze damp 450% tot 700% minder nicotine bevat dan bij het roken van tabakssigaretten. Bij de vaper is de nicotine vrijwel niet in de uitgeademde damp terug te vinden. Deze wordt zo snel verdund in de lucht, dat het effect ervan te verwaarlozen is.

Het Spaanse onderzoek focuste zich op de passieve meedamper of meeroker. De uitgeademde lucht werd op verschillende afstanden opgevangen en geanalyseerd, van 5 tot 50 cm afstand van de uitademende mond. Vanaf 30 cm afstand kon geen nicotine meer worden gedetecteerd. Er kon alleen tot 5 cm van de mond van de damper een aantal microgram propyleenglycol en circa 10 microgram glycerine worden vastgesteld. Stoffen waarvan nog niet bewezen is dat ze in deze hoeveelheden schadelijk voor de gezondheid zijn. Dr. Miguel de la Guarda stelt als hoogleraar Analytische Chemie en onderzoeksleider dat er eigenlijk vrijwel geen overeenkomsten tussen dampen en roken zijn.   

Meedampen schadelijk

Aantoonbaar bewijs of meeroken schadelijk is ontbreekt

Uit eerder onderzoek van Public Health Engeland bleek dat het dampen van een e-sigaret 95% minder schadelijk is voor de gezondheid dan het roken van een conventionele tabakssigaret. Op basis van de recente onderzoeken in verscheidene landen naar passief meeroken met een e sigaret, kan niet worden gesteld dat meeroken schadelijk is.  Mensen in de omgeving hebben er weinig tot geen last van. De damp verdwijnt snel in de lucht en laat geen hinderlijke geur achter.   

Meeroken van e sigaret schadelijk?2019-12-03T16:05:10+00:00

Is de e sigaret schadelijk?

De eerste elektronische sigaretten verschenen in 2004 op de Nederlandse markt. Het dampproduct bleek een behoefte te voorzien en wordt sindsdien steeds populairder. Dampers kunnen vandaag de dag kiezen uit honderden merken en verschillende productsoorten. Nu de e-smoker al ongeveer vijftien jaar wereldwijd wordt gebruikt, verschijnen er steeds meer wetenschappelijke studies naar de schadelijkheid. Het meest recente en uitgebreide, is die van The National Academies of Sciences Engineering and Medicine. Zij hebben begin 2018 een rapport van 680 pagina’s uitbracht over de effecten van e-sigaretten. De wetenschappers zijn het erover eens dat de schadelijkheid bij dampen een stuk lager ligt dan bij het roken van sigaretten.

Rapport met meer dan 800 wetenschappelijke onderzoeken

Het rapport van de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) bevat meer dan 800 wetenschappelijke onderzoeken en trekt verschillende conclusies over de schadelijkheid van het dampen. Het rapport Public Health Consequences of E-Cigarettes, biedt een kritisch en evenwichtig overzicht van de bestaande literatuur en wetenschappelijke onderzoeken over de gezondheidseffecten. Het is een belangrijk document en een baken van feitelijkheden, in de voortgaande discussie over de voors en tegens van e-sigaretten. De voornaamste bevindingen uit het rapport en een serie dia’s zijn tevens in een online seminar gepubliceerd.

De belangrijkste conclusies uit het rapport van NASEM over de schadelijkheid bij dampen zijn:

• E-sigaretten zijn niet zonder gezondheidsrisico’s, maar het is zeer waarschijnlijk dat ze veel minder schadelijk zijn dan reguliere, analoge tabakssigaretten.

• E-smokers bevatten veel minder soorten giftige stoffen dan gewone sigaretten en de mate van giftigheid is tevens veel minder.

• De effecten op lange termijn van het gebruik van e-sigaretten zijn nog onduidelijk, aangezien de vaper een relatief nieuw product is.

• Het consumeren van e-sigaretten kan volwassenen helpen bij het stoppen met roken van conventionele tabakssigaretten. Er is meer onderzoek nodig om hier zeker van te zijn.

• Jongeren die e-sigaretten gebruiken lopen een verhoogd risico om te beginnen met het roken van gewone sigaretten.

E-sigaretten niet eenvoudig te categoriseren als heilzaam of schadelijk

Het dampen van e-sigaretten verschilt per land. In Nederland maakt 2 tot 3% van de bevolking hier dagelijks gebruik van. In de Verenigde Staten ligt dit percentage op bijna 4%, terwijl in het Verenigd Koninkrijk bijna 6% van de Britten regelmatig een e-smoker in de hand neemt. Ondanks het wereldwijde gebruik van vapers, zijn de gezondheidsrisico’s bij dampen nog altijd niet volledig duidelijk. “E-sigaretten kunnen niet eenvoudig worden gecategoriseerd als heilzaam of schadelijk”, zegt David Eaton, voorzitter van de commissie National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.    

Geen bewijs dat gebruik e-smokers risico op kanker verhoogt

De NASEM vindt enerzijds bewijs dat de grote meerderheid van de e-sigaretten potentieel toxische stoffen bevat, maar anderzijds wordt bewijs gevonden dat het volledig vervangen van tabakssigaretten door e-sigaretten de blootstelling van gebruikers aan talrijke toxische stoffen in brandbare tabakssigaretten vermindert. Het rapport onthult dat er substantieel bewijs is dat blootstelling van e-sigaretten onder ervaren dampers, vergelijkbaar kan zijn met die van sigaretten. Ook kan de hartslag toenemen na nicotine-inname van e-sigaretten. Er kan niet worden geconcludeerd dat het langdurig gebruik van e-smokers het risico op kanker verhoogt. “Er is geen beschikbaar bewijs dat het gebruik van e-sigaretten al dan niet in verband kan worden gebracht met stadia van kanker bij mensen”, aldus de auteurs van het rapport.       

Dampen tijdens de zwangerschap

Er is geen bewijs gevonden dat e-sigaretten luchtwegaandoeningen veroorzaken bij mensen. Wel is er gematigd bewijs dat het gebruik van vapers kan leiden tot verhoogde hoest en piepende ademhaling. De effecten op volwassen dampers verschillen. Het rapport vindt beperkt bewijs voor verbetering van de longfunctie en ademhalingsproblemen dan wel vermindering van COPD-symptomen bij volwassen rokers die geheel of gedeeltelijk overschakelen op e-sigaretten.

Er is geen bewijs gevonden dat e-sigaretten de zwangerschapsuitkomsten beïnvloeden of invloed heeft op de ontwikkeling van de foetus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet voor het dampen tijdens de zwangerschap een beperkt risico als er wordt gekozen voor nicotinehoudende vloeistoffen. Er zijn geen negatieve gevolgen bekend van propyleenglycol, glycerine en smaakstoffen voor de ontwikkeling van de foetus. 

Het even dikke als recente en waardevolle NASEM-rapport brengt niet alleen de gezondheidsrisico’s bij dampen in kaart. Het rapport concludeert, dat meer onderzoek nodig is om volledig te begrijpen of en onder welke omstandigheden e-sigaretten helpen om te stoppen met roken. Ook dat het gebruik van e-sigaretten onder tieners moet worden ontmoedigd door de toegang te beperken, door educatie en door publieke bewustwordingscampagnes.

Schadelijkheid bij dampen aanzienlijk kleiner dan bij tabaksroken

Uit alle wetenschappelijke studies wordt duidelijk dat de schadelijkheid bij dampen aanzienlijk kleiner zijn dan die bij tabaksroken. Dampers inhaleren aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan rokers van conventionele sigaretten. Je krijgt bij een vaper niet de giftige verbrandingsstoffen van tabak binnen, zoals teer en koolmonoxide. Zelfs als je de hele dag van ’s morgens tot ’s avonds e-sigaretten rookt, krijg je nog geen fractie binnen van de schadelijke stoffen. Wetenschappelijke bronnen spreken van een opname van nicotine bij e-roken die ongeveer een derde tot een vijfde is, in vergelijking met conventioneel roken. Dit komt omdat de damp van een e-smoker niet zo diep in de longen doordringt als de traditionele rook van een tabakssigaret.

Gezondheidrisco’s bij dampen

E-liquids en aroma’s niet schadelijk voor de gezondheid

Je hebt een e-liquid nodig om te kunnen dampen. Deze vloeistof bestaat uit propyleenglycol (PG), plantaardige glycerine (VG), smaakstoffen en eventueel nicotine. PG is een kleur- en reukloze, visceuze niet toxische stof, waar de smaakstoffen en nicotine goed in oplossen. Sommige mensen kunnen gevoelig zijn voor PG, zich uitend in een geïrriteerde huid en/of kleine, rode stipjes op het lichaam. Er zijn e-liquids met weinig tot geen PG voor wie hiervoor allergisch is. VG is een kleurloze, visceuze en niet giftige stof van meestal plantaardige olie. Propyleenglycol en vegetable glycerine zijn niet schadelijk voor de gezondheid en goedgekeurd voor consumentengebruik. De aroma’s zorgen ook niet voor schadelijkheid bij dampen. De nicotine in de e-liquid is niet goed voor de gezondheid, maar minder ongezond dan tabak roken.       

De e-sigaret als rookstopmiddel en passief meedampen niet schadelijk

In Engeland kwamen in september 2018 dertien officiële instanties met het duidelijke statement dat zij achter de e-sigaret staan als rookstopmiddel en dat bewezen is dat passief meedampen niet schadelijk is voor de omstanders. Organisaties als het Britse Longfonds, het Britse Kanker Onderzoek Instituut en het Royal College of General Practitioners, maken deel uit van deze groep. Er vindt bij de e-sigaret ook geen uitstoot van rook plaats, zodat mensen in je omgeving geen last hebben van je roken. De damp verdwijnt snel in de lucht en laat geen hinderlijke geur achter. Tot op de dag van vandaag is er in geen enkel onderzoek een giftige, aan tabak gerelateerde stof in de damp gevonden.

De e-sigaret is een goed en veilig alternatief voor een gewone sigaret. De vaper biedt ook de mogelijkheid om van je nicotineverslaving af te komen. Er zijn verschillende nicotinesterktes verkrijgbaar, van 16 mg/ml, 12 mg/ml, 6 mg/ml en 0 mg/ml. Je kunt overstappen naar lagere nicotinegehaltes, om uiteindelijk bij een nicotinevrije e-vloeistof uit te komen. Een zero-nicotineliquid is tevens bij uitstek geschikt voor wie af en toe eens gezellig wil meeroken.

Is de e sigaret schadelijk?2019-12-03T16:05:04+00:00

Kan je een e sigaret vullen met water?

Een e sigaret vullen met water

Veel mensen gebruiken in ons land een e sigaret. Ondanks dat de meeste mensen goed weten hoe ze een e-sigaret moeten gebruiken, is het voor sommige gebruikers niet altijd duidelijk wat wel en niet kan met een e-sigaret. De vraag die ons vaak gesteld wordt is dan ook: Kan je een e sigaret vullen met water? In dit artikel geven we antwoord en verklaring op de vraag of je een e sigaret met water kan vullen.

De manier waarop een e sigaret verdampt

Laten we eerst eens bekijken hoe de vloeistof in een e-sigaret wordt voordat we antwoord geven op de vraag of je kan een e sigaret vullen met water. Een e-smoker ontstaat geen rook maar een bepaalde soort damp. Een e-sigaret verdampt dus en verbrandt niets. Daardoor ligt de schadelijkheid veel lager bij dampen dan bij het roken van een normale sigaret. E-liquids die normaal gebruikt worden in een e-sigaret zijn speciaal ontwikkeld om verdampt te worden. Water is uiteraard niet geprepareerd op de manier dat e-liquid dat wel is, om verdampt te worden.

Daarom: kan je een e sigaret vullen met water? Nee, dat gaat niet! Water warmt namelijk heel snel op bij het verdampen totdat het een temperatuur bereikt die niet prettig is om te verdampen, laat staan inhaleren. Als je een e sigaret vult met water en gaat verdampen dan zou je zomaar je mond, lippen en tong kunnen verbranden door de temperatuur van het water. Best gevaarlijk dus! Tevens kan je ook geen water gebruiken om een smaak aan te lengen. Wanneer je namelijk dat doet (een vloeistof aanlengen met water) verdun je de liquid tevens waardoor je een spetterende coil krijgt en lekkende e-sigaretten. Daar zit geen enkele damper op te wachten!

E-liquid is bedoeld om verdampt te worden, water niet

Het is dus eigenlijk een heel slecht plan om een e sigaret vullen met water! Er komen allerlei problemen van en is waarschijnlijk zelfs gevaarlijk voor je lichaam! Maak daarom alleen gebruik van e-liquids die daadwerkelijk bedoeld zijn voor een e-sigaret. Door een e-liquid te gebruiken die geschikt is voor e-sigaretten voorkom je problemen met je e-sigaret en neem je geen onnodige gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het verdampen van water. Er zijn vele soorten e-liquids op de markt te verkrijgen. Als je een e-liquid gaat gebruiken zorg er dan voor dat je een e-liquid kiest die past bij je e-sigaret. Kleine e-sigaretten kunnen vaak het best overweg met een vloeistof met maximaal 50% VG. Grote e-sigaretten kunnen het best overweg met een vloeistof met minimaal 70% VG. Tevens is een e-liquid verdampen vele malen lekkerder dan water verdampen! Je hebt een enorme keus aan verschillende smaken, van fris tot tabak tot room tot fruit tot… je kan het zo gek niet bedenken!

Als nu iemand je vraagt of je een e sigaret vullen met water kan, dan weet je het antwoord! Nee, doe maar niet en gebruik gewoon e-liquid die bedoeld is om te verdampen!

Kan je een e sigaret vullen met water?2019-10-14T10:21:39+00:00

Zelf coils bouwen

Dampers worden op maat bediend met een breed assortiment aan atomizers, clearomizers en cartomizers voor je e-sigaret. De kant-en-klare bovenstukjes en verwarmingselementen van de vapers zijn eenvoudig te vervangen en gemakkelijk in gebruik. Het is daarnaast mogelijk om zelf coils te bouwen. Het is een leuke hobby, waarmee je in staat bent om een e-smoker te vervaardigen die meer smaak en ontzettend veel damp geeft. Een zelfgebouwde coil kun je volledig afstemmen op je eigen dampstijl en is bovendien goedkoper dan een standaard coil. Damp-e.nl geeft hieronder een korte uitleg over de benodigdheden, het stappenplan en de voor- en nadelen van zelf coils bouwen.

Het zelf bouwen van coils met kanthal en katoen

Je kunt zelf coils bouwen voor verschillende types RDA’s (Rebuildable Dripper Atomizer) en RTA’s (Rebuildable Tank Atomizer). Waar een RDA een tankje heeft, wordt bij een RDA de e-liquid rechtstreeks op de coil gedruppeld. In beide gevallen maak je zelf de coils met meestal kanthal en katoen. Kanthaldraad is ideaal voor het zelf maken van coils. De weerstand van de gloeidraad verandert niet als de temperatuur stijgt. Kanthaldraad is geschikt voor hoge temperaturen en voor gebruik in wattagemodus. Dit type draad is verkrijgbaar in verschillende diameters om verschillende coils te bouwen. Er zitten ook enkele nadelen aan kanthaldraad. Zo is deze draad niet geschikt voor temperatuurmodus en kan de smaak van de damp verslechteren als de coil te langdurig wordt gebruikt. Andere gebruikte draadsoorten zijn nichroom, roestvrijstaal, nikkel en titanium.

Benodigdheden voor het zelf coils bouwen

Het zelf coils bouwen is precisiewerk en vraagt een goede, schone en overzichtelijke werkplek. Je bent met kleine onderdelen bezig, die niet zoek mogen raken. Leg de losse onderdelen bijvoorbeeld op een matje. Voordat je daadwerkelijk begint, dien je de nieuw aangeschafte RDA of RTA te demonteren en alle losse onderdelen grondig te reinigen met wat afwasmiddel en warm water. Spoel de componenten daarna af en voorkom met een zeefje dat de onderdelen in de afvoer van de spoelbak verdwijnen. Gebruik hierna een doekje om de onderdelen droog te maken.

Zelf coils bouwen

Goed gereedschap is het halve werk. Met goede tools wordt het zelf vervaardigen van coils een stuk eenvoudiger en plezieriger. In de basis kun je volstaan met een kleine schroevendraaier, een kniptangetje, een kleine punttang en een scherp schaartje voor de wick, ofwel het stukje katoen dat als lontje de e-liquid opneemt en transporteert en het bij verwarmen kan worden omgezet in damp. Je kunt het je gemakkelijk maken door een coil kit voor doe-het-zelvers aan te schaffen. In een complete kit vind je naast alle handige gereedschappen ook coilstaafjes met verschillende diameter, een wikkeltool, ohm-meter, wickmateriaal en kanthal weerstandsdraad. Je vindt op het internet diverse handleidingen en instructies over het maken van coils.

Stappenplan voor het zelf bouwen van coils

Na het demonteren, reinigen en drogen van de RDA of RTA en het verzamelen van de juiste tools, kun je beginnen met het zelf coils bouwen. Bepaal eerst de dikte van het te gebruiken coildraad. Dit wordt uitgedrukt in AWG. Hoe hoger het AWG-cijfer is, des te kleiner is de diameter van de draad en des te hoger is de weerstand in ohm van de coil. Er is online een handig rekenhulpmiddel beschikbaar om het aantal wraps ofwel wikkelingen en de gewenste weerstand uit te rekenen.

Volg hierna het onderstaande stappenplan:

• Knip met een speciaal tangetje een stukje (kanthal)draad af van circa 12 tot 15 cm.

• Wikkel de wire (weerstandsdraad) netjes om de coil, met gebruikmaking van een schroevendraaier of een zogenaamde coil jig. Dit is een handig apparaatje om snel en eenvoudig coils te wikkelen.

• Als je een parallel geschakelde dual coil maakt met twee gelijke weerstanden, deel je de weerstand van één van de coils door twee. Twee coils van 1 ohm geven een eindweerstand van 0,5 ohm.

• Draai de schroefjes op de posts van het deck helemaal open en plaats de uiteinden van de mooi gevormde weerstandsdraad in de posts.

• Zorg ervoor dat de coil geheel vrij is van contact met andere delen van de RDA of RTA (anders krijg je  kortsluiting) en schroef de coil voorzichtig vast.

• Knip aan de andere kant van de post het restmateriaal aan wire weg met een tangetje.

    

De weerstand van de coil meten en controleren

Het wordt nu tijd om de weerstand van de coil te meten met een ohm-meter. Er zijn ook ohm-meters die tevens het voltage van de batterij kunnen meten. Je schroeft het dek in de ohm-meter en drukt op het contactknopje. De ohm-meter leest de waarde uit, die te zien is op een led-schermpje. Worden er extreem hoge waardes aangegeven? Dan kan het zijn dat bij het zelf coils bouwen de weerstandsdraad verkeerd is bevestigd, er ongewenst contact is van de wire met andere delen van de RDA of RTA of er sprake is van vervuilde contactpunten. Corrigeer de fout en meet de weerstand van de coil opnieuw door.

Wick van organisch katoen in de coil plaatsen

Het is zaak dat de e-liquid wordt verdampt. Hiervoor moet wickmateriaal in de coil worden geplaatst. Er wordt vandaag de dag bij zelf coils bouwen hoofdzakelijk organisch katoen gebruikt, dat op matjes verkrijgbaar is. Organisch katoen neemt de e-vloeistof uitstekend op en houdt de smaak zuiver. Volg de onderstaande stappen:

• Knip een strookje van circa 5 à 6 mm van het matje af en draai hier handmatig een puntje aan om het lontje (wick) eenvoudiger door de coil te rijgen.

• Zorg ervoor dat het wickmateriaal niet te strak (te dik) of te los (te dun) zit en deze gemakkelijk heen en weer te schuiven is.

• Knip de uiteinden gelijkmatig af.

• Draai de wick netjes onder de coil, met zoveel mogelijk ruimte tussen de coil en het overige wickmateriaal voor een goede airflow.

• Pak een flesje e-liquid en druppel de wick vol. Laat deze even intrekken en test de werking door kort vuren.

• Monteer je RDA of RTA en dampen maar!

De voor- en nadelen van zelf coils bouwen

Deze beknopte handleiding en uitleg over zelf coils bouwen is slechts een leidraad voor beginnende en gevorderde dampers. Het is de verantwoordelijkheid van de damper om voorzichtig en veilig zelf coils te maken. Enige handigheid en kennis van elektrotechniek is een pre. Damp-e.nl besluit deze toelichting met de belangrijkste voor- en nadelen van zelf coils vervaardigen.

De voordelen

• Leuke hobby om coils helemaal af te stemmen op je eigen dampstijl

• De smaak van een zelfbouw coil is beter en de smaakafgifte is consistenter

• Je produceert veel meer dampwolken

• Zelfgemaakte coils gaan langer mee dan reguliere coils en de wicks zijn eenvoudig te vervangen

• Goedkoper dan prefab coils

De nadelen

• Het vraagt enige tijd, geduld, handigheid en kennis van elektrotechniek om goede coils zelf te bouwen

• Risico van kortsluiting of lekkage bij een niet goed gebouwde coil

• Niet of niet optimaal werkend systeem door een te hoge of te lage weerstand

Zelf coils bouwen2019-10-14T09:37:27+00:00

Wat is een RTA

RTA staat voor Rebuildable Tank Atomizer. Voor dit tankje zijn er vaak geen standaard fabrieks coils en is het dus belangrijk dat je je eigen coils maakt, met gebruikmaking van kanthal en katoen.  Kanthal is een weerstandsdraad van een chroom-ijzer-aluminium legering en daarmee een uitstekende gloeidraad in de verdamper. Het organische katoen zorgt voor de absorptie en het transport van de e-liquid. Het grote voordeel van een RTA zelfbouwtankje is dat je meer vrijheid en keuze hebt in de soort coil die je wilt gebruiken. Het is duurzamer dan vooraf gemaakte coils en de smaak is bovendien een stuk beter. Afhankelijk van het tankje, kun je Mouth-to-Lung of Direct Lung dampen.

Onderdelen van de Rebuildable Tank Atomizer

De meeste modellen RTA bestaan uit een coil dek, verdampkamer, tankje, luchttoevoerring en driptip, ofwel het mondstukje van je e-sigaret. De coil is het verdampingselement van je vaper. Deze zit vast aan de plus- en minpolen van de metalen kamer met daaromheen het tankje waar de e-liquid in zit. De metalen kamer is verbonden met de schoorsteen, die ook wel met de Engelse benaming chimney wordt aangeduid. De schoorsteen levert de damp naar de driptip, waar je aan hijst tijdens het dampen. De zwaartekracht zorgt ervoor dat de e-vloeistof via de open kanalen de metalen kamer wordt ingezogen. In deze doorgangen bevinden zich de uiteinden van het katoen. Deze stukjes katoen fungeren als lontje en absorberen en transporteren de vloeistof naar de coil. De coil verdampt de e-liquid. De damp wordt vervolgens geïnhaleerd.       

RTA met eigen soort deck, voor één of meerdere coils

Een RTA heeft altijd een driptip, een luchttoevoerring en een reservoir waar de e-liquid in gaat. Je kunt aan de luchttoevoerring draaien en daarmee de luchttoevoer afstellen. Je bepaalt hiermee de mate van weerstand die je voelt bij het inhaleren en hoe warm de damp wordt. Hoe meer de luchttoevoer geopend is, hoe koeler de damp en hoe luchtiger de installatie. Als je de luchttoevoerring volledig sluit, trekt het tankje vacuüm als je probeert te inhaleren. Dit leidt tot problemen in de vorm van lekkage en gorgelende coils.

Iedere tank van een Rebuildable Tank Atomizer heeft een eigen soort deck, de plek waar je de coil met wick plaatst. Afhankelijk van de dripper, kan er één of meerdere coils worden geplaatst. Het deck bepaalt hoeveel coils je kunt plaatsen. Sommige decks hebben slechts ruimte voor één coil, andere decks hebben plaats voor twee of meer coils.

Dripper met 510-aansluiting op een mod draaien

Elke RTA heeft een 510-aansluiting. Dit is de meest gebruikte aansluiting voor e-sigaretten. Een 510-aansluiting is een stukje schroefdraad onderaan de clearomizer, dat in de batterij of mod wordt gedraaid. Het beste is om je dripper op een mod te draaien, een geavanceerde accu(drager) om oplaadbare batterijen in te plaatsen. Je kunt met een mod onder meer zelf de wattage instellen. De wattage bepaalt hoeveel damp er van je coil vrijkomt en hoe krachtig de smaak is. Hoe hoger de wattage, hoe meer smaak en damp. Iedere zelfgemaakte coil heeft een ander vermogen nodig, waarbij er een minimum én maximum wattage is vastgesteld. Het wordt aangeraden de mod niet hoger in te stellen dan het op de coil aangegeven wattage.   

Eigen coils maken met wick and wire

Met een RTA maak je je eigen coils, met verschillende soorten kanthaldraad en muji-katoen. Dit wordt ook wick and wire genoemd. Je wikkelt met het draad (wire) een coil. De wick ofwel het lontje dat de e-liquid opneemt en transporteert, is vaak van katoen. Het katoen houdt de vloeistof vast, zodat de gloeidraad deze kan verdampen. De lengte van de wick is afhankelijk van het tankje dat je gebruikt. Het stukje katoen mag niet te lang en te dik zijn om dry hits te voorkomen. Bij onvoldoende e-liquid in het reservoir proef je namelijk een verbrande smaak. De wick mag ook weer niet te kort en te dun zijn, anders loop je het risico van lekkage.

Verschillende soorten draad bij een RTA

Er zijn verschillende soorten draad. Het standaard kanthaldraad – een legering van chroom, aluminium en ijzer – is er in meerdere diktes. Afhankelijk van het type draad, de dikte van de draad en de hoeveelheid wikkelingen, heeft de coil een bepaalde weerstand. Als de coil af is, dien je te controleren of de weerstand klopt en of er geen kortsluiting is ontstaan. Je kunt de coil uitlezen met een speciale coil reader, een klein apparaatje om de weerstand van de coil te laten zien. Lees de coil niet uit op de mod, want dan dreigt het gevaar dat het apparaat defect raakt door kortsluiting of een te grote belasting van de batterijen.

Er worden bij eigen coils maken met een RTA de volgende soorten draad gebruikt:

• Kanthal. De meest gebruikte gloeidraadsoort en eenvoudig om mee te werken.

• Nichrome (NI80). Gloeit snel op en heeft een goede smaak.

• Stainless steel (SS). Gloeit heel snel op, heeft een uitstekende smaak en de coil blijft lang goed.

• Nickel (NI2000). Zachte draad, lastig om mee te werken, goede smaak en kan allergische reactie geven.

• Titanium (TI). Gloeit snel op en koelt snel af, draad houdt slecht zijn vorm vast, uitstekende smaak en mag niet te warm worden vanwege titaniumdioxide.

Verschil tussen een RTA en RDA

Een RTA verschilt essentieel van een RDA (Rebuildable Dripper Atomizer), dat er hierbij een tankje in het apparaat is gebouwd om de e-liquid vast te houden. Qua uitstraling heeft een Rebuildable Tank Atomizer veel weg van een clearomizer. In tegenstelling tot een RDA, kun je bij een RTA de e-vloeistof niet op de wick druppelen. De RTA heeft een iets mindere dampproductie en smaak dan een RDA en biedt evenveel opslagruimte voor e-liquid als een clearomizer. Een RDA is meer geschikt voor zeer ervaren dampers, omdat je zeer voorzichtig moet zijn bij het druppelen. Druppel je te veel, dan verzuipt je RDA. Bij een perfecte afstemming geeft een Rebuildable Dripper Atomizer wel de meeste damp en beste smaak.

Eigen coils maken is leuk en lekker, mits je er veel ervaring mee hebt

Er zijn diverse soorten RTA op de markt verkrijgbaar. Populair zijn de tankjes met bottem airflow-systeem, waarmee je kunt kiezen uit oplopende luchttoevoergaten of een enkel luchttoevoergat. Je kunt zelf de mate van luchttoevoer bepalen. Deze vaper is ontwikkeld voor Mouth-to-Lung dampers, maar als de luchttoevoer helemaal open staat kun je ook kleine Direct Lung trekjes nemen. Het tankje kan niet gaan lekken mits je je coils of katoen verkeerd bouwt. Je kunt vaak ook twee verschillende driptips gebruiken, mits er wel een adapter bijgeleverd is.

wat is een rta

Er zijn tankjes die van bovenaf kunnen worden gevuld door de top cap los te draaien. Verschillende schoorstenen (chimneys) welke de vloeistofflow en de airflow bepalen. Of je kunt gaan voor een dual coil zelfbouw sub-ohm tankje, dat coils onder de 1 ohm gebruikt. Er is hierdoor sprake van een krachtige verdamping, waarbij meer smaak en damp vrijkomt. Een sub-ohm tank wordt gedampt als een waterpijp. Met een RTA je eigen coils maken is voordeliger en je kunt de coil aanpassen aan je eigen wensen. Daarnaast is het leuk om je eigen coil in elkaar te knutselen, mits je twee rechterhanden hebt en veel ervaring hebt met deze vorm van e-smoken.

Wat is een RTA2019-10-14T09:37:37+00:00

Wat is een RDA

De ervaren damper die op zoek is naar nieuwe mogelijkheden, wordt op zijn of haar wenken bediend met een Rebuildable Dripper Atomizer ofwel RDA. Het bijzondere aan deze dampmethode is dat je de e-liquid niet opslaat in een cartomizer of tankje, maar dat je een aantal druppels van je e-vloeistof rechtstreeks op de coil of wick van de atomizer druppelt. Dit wordt drippen met een RDA genoemd. Het direct druppelen van de e-liquid op de coil of wick zorgt voor de beste en meest zuivere smaak. Je krijgt bij drippen een grotere dampwolk en geniet van een krachtige, intensieve smaak. Deze dampvorm is louter geschikt voor gevorderde e-smokers.

Dampen op hoge wattages, voor meer dampwolken en krachtiger smaak

Bij een RDA bouw je de coils en wick op de deck. Je hebt geen tankinhoud waar de e-liquid in zit. De coil is het vervangbare verdampingselement, dat wordt gevormd door een gloeidraad en een stukje katoen ofwel wick erdoorheen. Dit lontje neemt de e-vloeistof op in de atomizer en transporteert het naar de coil. De gebruikte coils hebben een zeer lage weerstand, die kunnen liggen tussen de 0,05 tot 1.0 ohm. 

Een RDA werkt vaak het beste op een box mod. Dit zijn batterij dragers die geheel naar wens instelbaar zijn en hogere wattages kunnen behalen. Hiermee haal je altijd het beste uit je RDA omdat je in een RDA zelf je coils kunt plaatsen, er is daardoor een hoop variatie mogelijk op het gebied van weerstand. Hoe lager je weerstand, hoe meer wattage je nodig zult hebben.

Verschil tussen drippen met een RDA en gebruik van een RTA

De meest voorkomende onderdelen van een RDA zijn een coil dek, verdampkamer/top cap en driptip, ofwel het mondstuk van je e-sigaret. Aangezien een Rebuildable Dripper Atomizer geen reservoir heeft om de e-liquid in op te slaan, dien je steeds zelf het katoen van de coil nat te druppen met wat e-vloeistof. Dit vraagt wat meer handelingen dan bij een RTA, een Rebuildable Tank Atomizer. Bij een RTA is een tankje in het apparaat gebouwd om de e-liquid vast te houden. Deze dripper heeft een iets mindere smaak en dampproductie dan een RDA, die, zoals eerder genoemd, bij uitstek geschikt is voor ervaren dampers. Je moet namelijk heel voorzichtig zijn bij het druppelen van de e-vloeistof op de coil of wick. Als je te veel druppelt, verzuipt je RDA en zal deze gaan lekken. Stem je deze optimaal af, krijg je de beste smaak en meeste damp.

Dampervaring op maat met keuze voor type draad en katoen

Je kunt bij drippen met een RDA het katoen natmaken met e-liquid via de driptip, of de top cap loshalen en de vloeistof rechtstreeks in de coil druppelen. Je maakt of koopt zelf je coils en je hebt daardoor een ruime keuze in het type katoen en draad dat je voor de coil gebruikt. De grotere mogelijkheden in weerstandsniveau van je coil en de dikte van de draad zorgen voor een dampervaring op maat. Hieronder een overzicht van de verschillende soorten draad, hun eigenschappen en op welke modus ze kunnen worden gedampt.

• Kanthal. De meest gebruikte gloeidraadsoort en eenvoudig om mee te werken. Modus: VW (variabel wattage).

• Nichrome (NI80). Gloeit snel op en heeft een goede smaak. Modus: wattage.

• Stainless steel (SS). Gloeit heel snel op, heeft een uitstekende smaak en de coil blijft lang goed. Modi: TC (temperature control) en wattage.

Drippen met een RDA

• Nickel (NI2000). Zachte draad, lastig om mee te werken, goede smaak en kan allergische reactie geven. Modus: TC (temperature control).

• Titanium (TI). Gloeit snel op en koelt snel af, draad houdt slecht zijn vorm vast, uitstekende smaak en mag niet te warm worden vanwege titaniumdioxide. Modus: TC (temperature control).

Drippen met een RDA met Direct Lung inhaleren en grote driptip

Drippen met een RDA is bedoeld voor Direct Lung dampen. Een Direct Lung verdamper wordt direct naar de longen geïnhaleerd. Met een Rebuildable Dripper Atomizer creëer je dus een e-sigaret die inhaleert als een waterpijp. De damp wordt in één keer doorgetrokken naar de longen. Dit in tegenstelling tot het Mouth-to-Lung inhaleren, waarbij de damp eerst naar de mond wordt getrokken en daarna wordt doorgehaald naar de longen. Je plaatst de coil en wick op het deck van een RDA. Iedere dripper heeft een eigen soort deck, waar één of meerdere coils op kunnen worden geplaatst. Het deck van een RDA biedt vaak meer ruimte dan het deck van een RTA.

Wil je voor het eerst zelf coils gaan maken? Dan wordt het aangeraden om met een RDA te beginnen. Aangezien je de e-liquid direct op de wick druppelt, heb je geen last van een verbrand lontje of lekkage. Dry hits – een hijs van een e-sigaret met onvoldoende e-liquid in het reservoir, dat een verbrande smaak geeft – en lekkage komen voor bij een te dikke of te dunne RTA. Je loopt bij drippen met een RDA een stuk minder risico hierop.

510-adapater of 810-driptip voor een RDA en een afstelbare luchttoevoerring

De RDA’s hebben een 510-aansluiting als meest gebruikte aansluiting voor e-sigaretten. Het mondstuk op de Rebuildable Dripper Atomizer is meestal groter dan de standaard 510-driptips. Dit komt omdat er van een dripper veel damp afkomt. Een standaard mondstuk van je e-sigaret zou de damp te veel afknijpen. Er zijn 510-adapters beschikbaar die je op de reguliere driptip kunt plaatsen, zodat je het standaard 510 model wel bij drippen met een RDA kunt gebruiken als hier je voorkeur naar uitgaat. Je kunt ook kiezen voor een RDA met meegeleverde, passende 810-driptips.

Daarnaast heeft de dripper meestal een luchttoevoer-ring die naar wens kan worden afgesteld. Je bepaalt met de luchttoevoer-ring de mate van weerstand tijdens het inhaleren en de warmte van de damp. Hoe opener de luchttoevoer-ring bij drippen met een RDA, hoe koeler de damp en hoe luchtiger de inhalatie. Het is niet de bedoeling om de luchttoevoer-ring helemaal te sluiten, want dan trekt het apparaat vacuüm als je probeert te inhaleren. Dit geeft problemen van een gorgelende coil en lekkage.

RDA’s die als squonker zijn te gebruiken

Er zijn diverse RDA’s die tevens als squonker zijn te gebruiken, om als het ware handsfree te druppelen. Je hoeft bij squonking niet constant te druppelen, vanwege de aanwezigheid van een intern reservoir om de e-liquid in op te slaan.  Bij sommige modellen wordt een squonker center pin meegeleverd, waarmee de dripper ook in een squonker set-up kan worden gebruikt. Door in het reservoir te knijpen, kan de vloeistof door de center pin geknepen worden waardoor het direct tegen de coil binnen in de tank komt.

Je vindt RDA’s waar de airflow in het midden zit en onder de coils wordt geleid. Als je gaat drippen met een RDA met een aan de zijkant geplaatste airflow control ring, waardoor de lucht direct op de coil terechtkomt, kan je “over” squonken of drippen. Dit zal zorgen voor lekkage door de lucht gaten. Er zijn ook RDA’s waar de schacht van de dripper te draaien is, zodat je de airflow kunt veranderen van een bottom airflow naar een top airflow. Bij een top airflow heb je minder last van lekkende vloeistof als je deze overdript. Drippen met een RDA biedt meer variatie, smaakbeleving en dampervaring.

Wat is een RDA2019-10-14T09:37:46+00:00

Squonk mods

Squonk mods zijn een nieuwe, innovatieve manier van vapen. Deze methode van dampen onderscheidt zich door de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en smaakbeleving. De speciale mods bestaan uit een batterij, fles met e-liquid en RDA. Het is in wezen handsfree drippen. In tegenstelling tot een RDA (Rebuilding Dripping Atomizer) hoef je hierbij niet constant te drippen. Een intern reservoir kan grotere hoeveelheden e liquid opslaan. Met een knijpbeweging van de fles wordt de vloeistof omhoog gevoerd, waardoor het katoen en de coil verzadigd worden aan de bovenkant zonder te hoeven drippen. Mocht je al een e sigaret gebruiken dan is een squonk mod een interessante aanvulling om je horizon op het gebied van elektronisch roken te verbreden.

Squonk mod heeft een intensere smaakervaring

Al weer enige tijd geleden, in 2010 om precies te zijn, was het maken van je eigen e-sigaretten of het aanpassen ervan (mods) een ware rage. Vapen werd steeds populairder, maar de gebruikers wilden op een gegeven moment meer uit hun dampervaring halen. Een van de grootste wensen was een betere smaakbeleving. Al snel werd duidelijk dat het drippen van je e liquid rechtstreeks op katoen een zeer aangename smaak gaf. Bij het conventioneel drippen met een RDA wordt het organisch katoen door een coil getrokken. Je druppelt een paar druppels e liquid op het katoen, totdat het katoen verzadigd is. Een paar trekjes later is de coil droog en dien je weer wat e liquid op het katoen te druppelen.

De traditionele RDA’s zijn superieur qua dampproductie en smaak, maar het is soms lastig en tijdrovend om steeds opnieuw e liquid op je katoen te laten druppelen. Een Squonk mod neemt deze problemen weg en bied een intense vape-ervaring. In de kern wordt bij squonking – een door e sigarettenrokers zelf verzonnen naam – dezelfde mechanica toegepast als bij RDA, met één groot verschil. In plaats van drippen wordt de e liquid vanuit het interne e liquid reservoir met een knijpbeweging in de fles omhoog gevoerd, via de mod komt het dan direct in de RDA. De Squonk mod is in principe een hybride ontwerp tussen een standaard mod en een RDA. De e liquid wordt bij een squonk mod rechtstreeks uit de fles van onderaf in de RDA gestoten, hierdoor blijft het katoen vochtig en hou je een intense smaak ervaring.       

   

Nooit meer handmatig drippen met een Squonk mod

Bij een squonk mod hoef je nooit meer handmatig te drippen. Het risico van overmatig druppelen is geminimaliseerd. Bij een reguliere RDA kan een teveel aan binnengehaalde e liquid nergens heen en vloeit dit langs de zijkanten van je mod. Dit morsen oogt rommelig, is onhandig en veroorzaakt ook nog een hoop geplak. Met het flesje in de squonk mod gaat de overtollige vloeistof automatisch terug in de fles. Squonking is drippen zonder gedoe. Het is ook handig voor als je privé of voor je werk op reis gaat, of onderweg bent met de auto naar je bestemming. Je kunt nooit meer je fles e-liquid vergeten, want deze is ingebouwd in de mod. Zo simpel is het.    

Squonking is net iets anders dan sub-ohm dampen

Hoewel vergelijkbaar met standaard vapen, is squonking niet volledig geautomatiseerd. Het overbrengen van de e liquid naar de RDA vereist licht handwerk. Een Squonk mod werkt net iets anders dan sub-ohm tankjes, waar het katoen automatisch vochtig blijft door de e liquid. Het flesje in de squonk mod is zichtbaar door de transparante behuizing. Je knijpt het flesje enkele tellen in. Je ziet hierdoor hoeveel liquid er nog in zit én je neemt waar hoe voorzichtig knijpen in het squonk gat de e-liquid door de kleine voedingsslang in de RDA wordt geperst.  Als het flesje zijn vorm heeft teruggekregen, is het katoen en de coil goed vochtig geworden. De sqounk mod kan nu worden gebruikt. Het is weer tijd om te squonken als de smaak verandert of verflauwt, de coil droog is of als je een verbrande smaak begint te proeven bij het vapen.

Hoe gebruik je een squonk mod?

Het gebruiken van squonk mods is eenvoudig. Je bent binnen de kortste keren een professional. Het helpt als je al ervaring hebt met het klassieke RDA vapen, maar je hoeft niet goed bekend te zijn met e-liquids of welk soort e-sigaretten dan ook om te gaan squonken. Zorg er wel altijd voor dat je de instructies op de verpakking goed leest of iemand in de buurt hebt die je deze dampmethode even uitlegt. Mods kunnen enigszins gevaarlijk zijn als je deze verkeerd gebruikt.

Squonk mod

Volg de onderstaande stappen voor het gebruik van een squonk mod:

• Stap 1: Kies je favoriete e-liquid.

• Stap 2: Knijp voorzichtig in de fles ter hoogte van de opening in de box, waardoor de e vloeistof via een

   kleine voedingsslang in de RDA terechtkomt.

• Stap 3: Laat de fles los, zodat de container met e-liquid naar zijn normale vorm terugkeert. De e-vloeistof

   wordt door het vacuüm in de fles terug gezogen. Het katoen krijgt net voldoende e liquid om je

   een smaakvolle en krachtige puf te geven.

• Stap 4: Gebruik de power-knop op de squonk mod en neem een trekje. Je kunt doorgaan met dampen

   van bijzondere smaken totdat de smaak afneemt. Dan knijp je even in de fles voor een nieuw pufje.   

Squonking is een makkelijke manier van vapen

Het gebruik van een squonk mod is geschikt voor ervaren e-sigarettenrokers die de complexe kunst van het bouwen van eigen coils onder de knie hebben. Als je nog onervaren bent en alleen nieuwsgierig bent naar squonking, is dit voor jou niet de juiste vorm van e-smoken. Het beste is om betrouwbare apparaten en batterijen te kopen van bekende merken en niet om zelf te gaan experimenteren met onjuist gebouwde of niet-gereguleerde mods. Het gevaar zit er anders in dat de mod explodeert.

De meeste dampers geven nog altijd de voorkeur aan een e-sigaret met interne regulering, voor het veilig e-smoken. De eerste generatie squonk mods bestaat uit een fles en een batterij. Om ruimte te besparen is de interne chip vaak door de fabrikanten weggelaten. De nieuwe generatie squonk mods is steeds vaker voorzien van een interne chip. Squonking maakt de RDA ervaring intenser. Wees wel voorzichtig en probeer het niet als je er nog niet helemaal klaar voor bent. Ben je al een druppelaar met RDA reservoir en wil je dagelijks een makkelijkere manier van vapen? Dan is squonking misschien iets voor jou. 

Squonk mods2019-10-14T09:37:55+00:00

Mod batterijen wrappen

Een mod is een geavanceerde accudrager met diverse functies om oplaadbare batterijen voor je e-sigaretten in te plaatsen. De mod batterijen kunnen bij veelvuldig gebruik beschadigd raken. Dit is gevaarlijk. Een gescheurde of beschadigde wikkel van de batterij kan tot kortsluiting leiden. Als gevolg van een directe kortsluiting kan de batterij oververhit raken, ontluchten of zelfs exploderen. De grote hoeveelheid vrijkomende kracht bij ontploffing van een batterij kan schade toebrengen aan de directe omgeving, inclusief jijzelf. Kies daarom tijdig voor mod batterijen wrappen. Het vervangen van de wikkel is eenvoudig, goedkoop en zorgt ervoor dat je batterij in goede en veilige staat blijft.

Nieuwe wikkel voor mod batterij met deuken, scheuren of gaten

Een goede mod batterij oogt schoon en heeft geen deuken, scheuren of gaten. Als dit wél het geval is, kun je niet veilig dampen met je e-sigaret. Een batterij moet ook altijd een wikkel hebben, anders mag deze niet worden gebruikt. De meest gebruikte batterijen in mods zijn zogenaamde 18650 batterijen. De cijferaanduiding staat voor de afmetingen van de batterij. Deze mod batterijen hebben een doorsnede van 18 mm en een lengte van 65 mm. Het laatste cijfer 0 geeft aan dat het om een ronde batterij gaat, in geval je tot mod batterijen wrappen besluit.

Mod batterijen zijn onbeveiligd. Er zit geen elektronica in die je waarschuwt tegen dreigende kortsluiting of ander defect. Het is daarom verstandig om voorzichtig met deze batterijen om te gaan. Je moet zelf in de gaten houden of de batterijen nog te gebruiken zijn. Stop mod batterijen nooit onbeschermd in je jaszak, broekzak of tas, want als deze accu in contact komt met metalen als sleutels of muntgeld ontstaat er kortsluiting en loop je het risico dat de batterij gaat vonken of in brand vliegt. In geval je een losse mod batterij onderweg wilt meenemen, dien je deze in een plastic zakje te doen of gebruik te maken van een daarvoor bestemd hoesje of doosje.

Benodigdheden voor mod batterijen wrappen

Het kan op een gegeven moment gebeuren dat de wikkel van de mod batterij los begint te raken of begint te scheuren. Vapen zet veel druk op de wikkel door de continue installatie en verwijdering van de batterijen. Bij zichtbare beschadigingen is mod batterijen wrappen de oplossing. Hiervoor heb je enkele gereedschappen en hulpmiddelen nodig, te weten:

• Schaar of hobbymes voor het afnemen, of gebruik je nagel om deze af te scheuren

• Liniaal of remklauwen om de afmetingen te bepalen

• Nieuwe batterijwikkels, voorgesneden of strips

• Papieren ringen, in geval de oude beschadigd zijn

• Warmtepistool of föhn om de nieuwe wikkel om de batterij te vormen

Hoe een nieuwe wikkel om een mod batterij aanbrengen?

Plaats nieuwe wikkels voor mod batterijen nooit over bestaande wraps. De wikkels hebben namelijk een specifieke dikte om een efficiënte warmteafvoer te garanderen. Als je een wrap over een al aanwezige wikkel doet, verminder je de hoeveelheid warmte die de batterij in gebruik kan afvoeren. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie, met risico op oververhitting of ontploffing van de batterij. Volg daarom een vast stappenplan bij mod batterijen wrappen.

Pak allereerst je oude batterijen en verwijder voorzichtig de oude omslag. Alle batterijen hebben een beschermende verzegeling aan het positieve uiteinde. Deze verzegeling gaat eraf als je de wrap uittrekt. Wees er zeker van dat je deze behoudt en terugplaatst. Nadat je de oude wikkel hebt verwijderd, pak je een lege batterij en schuif je deze in de nieuwe omslag. De nieuwe wikkel is aan beide zijden ongeveer een kwart te lang, zodat de bovenkant en onderkant van de batterij naar behoren worden bedekt. Het kleine zegel laat je vervolgens in het positieve uiteinde van de batterij vallen, waarna je met je duim de wikkel en verzegeling samenknijpt.

Neem nu het warmtepistool of de föhn ter hand. Draai het warmtepistool naar de laagste stand of zet de föhn op de hoogste stand en start met het opwarmen van de bovenkant van de wikkel. Je merkt op een gegeven moment dat de omslag op zijn plaats klikt en zich rond de batterij vormt. Zodra je een zijde van het positieve uiteinde vastgehecht hebt, kun je je duim aan de andere kant van de batterij plaatsen. Als je het hele positieve uiteinde op zijn plaats hebt, werk je langzaam naar beneden tot je het negatieve uiteinde hebt bereikt. Je bent klaar als alles op zijn plaats zit.

Wees voorzichtig bij het mod batterijen wrappen

Wees wel voorzichtig bij het mod batterijen wrappen. Zorg dat je je duim of vingers niet verbrandt en je de batterij ook niet te lang verwarmt. Anders loop je het risico dat de batterij smelt. Let er tevens op dat de nieuwe wrap voldoende ruimte heeft om zowel de positieve als negatieve kant van de batterij te bedekken. Bedenk ook dat met een nieuwe wikkel de capaciteitsinformatie op de batterij verdwenen is. Je kunt zelf een label met deze gegevens maken en deze op de batterij bevestigen. Er is niets belangrijkers dan batterijveiligheid. Probeer niet om mod batterijen te wrappen als je niet honderd procent vertrouwd bent met deze werkwijze en met de mogelijke gevaren.

Mod Batterijen Wrappen

Wanneer mod batterij vervangen of wrappen?

Hoe weet je nu wanneer je mod batterijen moeten worden vervangen of voor mod batterijen wrappen moet kiezen? Batterijen moeten worden vervangen als de positieve of negatieve aansluiting op enigerlei wijze is beschadigd of aangetast, als de batterijen tijdens het normale dampen met je e-sigaret heet worden of als de maximale levenscyclus van de batterijen bereikt is en er slechts 80% van de oorspronkelijke capaciteit over is, dan wel dat de 18650 batterijen niet verder dan 3,0 Volt ontladen. Je kunt je batterijen etiketteren met de nieuwdatum, zodat je altijd weet hoe oud de batterijen zijn en wanneer je ze ongeveer moet vervangen.

Als de wikkel om de mod batterij is gescheurd, gekrast, getand of verkleurd, weet je dat je de wrap moet vervangen. Je kunt mod batterijen in principe meerdere malen wrappen, maar dit wordt niet aangeraden. Check de wikkel altijd voor en na gebruik. Dan blijft alles veilig en mis je niet het moment wanneer je je mod batterijen moet wrappen.

Mod batterijen wrappen2019-10-14T09:38:08+00:00